AgileSHIFT ™ et nyt pust. - Peak Consulting Group

AgileSHIFT ™ et nyt pust der skaber forandring

Skab forandringer med AgileSHIFT™

Agile SHIFT

AgileSHIFT ™ et nyt pust.

Organisationerne mærker for tiden et kæmpe pres; kundernes forventninger og krav er stigende og derfor skal der handles ekstra hurtigt.

 

At leve op til forventninger, krav og udvikling kræver forandring, men forandring opstår sjældent af sig selv.

AgileSHIFT bør anskues som et rationale fremfor en deskriptiv metode. Her handler det i højere grad om, at sprede et ”agilt mindset” der forandrer medarbejderens måde at agere og reagere på.  

Idéen bag AgileSHIFT

Agile teams har eksisteret i softwareudviklingen i et par årtier, og der er også flere bud på hvordan de kan skaleres.

Det nye er, at Axelos, som står bag AgileSHIFT, har givet deres bud på, hvordan det er muligt at arbejde agilt i en hel organisation, uafhængigt af om afdelingerne beskæftiger sig med, it, jura, salg eller noget helt fjerde.  

Agilitet er ikke common knowledge..

Hvis organisationen ikke allerede er hoppet med på den agile bølge, eller hvis det kun er dele af organisationen, der arbejder agilt, så kan det være svært for den resterende del af organisationen at forstå formålet med den agile tilgang.

Det sker ofte, at organisationer, der har forsøgt at arbejde mere agilt, ikke har høstet det forventede udbytte.

Typisk har der førhen været et for stort fokus på teknikker og systemer og derfor er den ledelsesmæssige involvering blevet underprioriteret.

AgileSHIFT bidrager med værktøjer, der er i stand til at skabe en større forståelse for sammenhængene i hele organisationen, så det undgås at dele af organisationen føler, at de bliver tabt på vejen.  

AgileSHIFT har blandt andet til formål at åbne op for en forståelse for, at hvis du godt vil have det gode, så kan du ikke forvente at det bare er noget, der sker på udviklings- og produktionsniveau, det kan ikke bare være et udviklerteam, som skal gøre noget anerledes, så er det også nødvendigt at ændre tilgangen i selve ledelsen – hvad der måles på og hvilke rammer der skabes – Jesper Vilstrup

  Omdrejningspunktet ved AgileSHIFT er forandring. Som navnet antyder, SHIFT, så handler det om at kigge på selve skiftet, altså den forandring som skal finde sted og som kræver at man i organisationen begynder at tænke anderledes og agere anderledes.  

Mange projekter har behov for et juridisk eller salgs/marketings bidrag. De her supportfunktioner, som ikke har siddet og arbejdet på selve leverancerne, de går rundt og tænker, hvad er det de snakker om, når de snakker om sprints og daily standups. AgileSHIFT er en letvægts introduktion til, hvad er de andre snakker om.  – Jesper Vilstrup

Det kan være vanskeligt at få medarbejderne til at støtte op om forandring, hvis den enkelte medarbejder ikke har en indsigt i, hvorfor forandringen enten er nødvendig eller hvordan der kan bidrages.

Hensigten med AgileSHIFT er at omfavne alle afdelinger og processer, så alle kan være med. Ikke sagt, at alle i organisationen skal forstå hvad og hvordan de forskellige afdelinger opnår deres resultater, men alle skal være med på at arbejde efter nye principper.

En fælles forståelse baseret på respekt og accept, på tværs af afdelingerne og deres ansvarsområde, gør det nemmere at se organisationen som en helhed.  

Hvad byder AgileSHIFT kurset på?

Der er tale om et to-dags kursus, som giver deltagerne nogle konkrete værktøjer, der efterfølgende kan bringes med hjem i organisationerne, så organisationens forskellige afdelinger bliver bedre til at håndtere og acceptere situationer, hvor der opstår hurtige forandringer, som kræver en ny måde at tænke på.  

Interessen skal være drivkraften.

AgileSHIFT er for alle dem, der interesserer sig for tanken bag et agilt mind-set.

Der er derfor ingen krav til forhenværende certificeringer eller et større kendskab til de agile metoder, det der er afgørende, er at man som deltager er motiveret for at blive klogere på området.

Er man helt grøn i forhold til agilitet, kan AgileSHIFT kurset derfor være et godt springbræt ind i den agile verden.

Her kan du læse mere om AgileSHIFT og de kommende kurser, som Peak udbyder