Agilitet: Hvor er vi henne? - Peak Consulting Group A/S

Agilitet: Hvor er vi henne?

Agilitet hvor er vi?

Hvad er den agile tilstand i Danmark? Det besluttede vi hos Peak at undersøge.

Resultatet blev stort, nemlig Danmarks hidtil største agile undersøgelse, som omfattede 220 deltagere. Vi har kogt det ned og samlet de vigtigste pointer i en artikelserie, så du nemt kan blive klogere på undersøgelsens resultater.
Hos Peak har vi en pragmatisk holdning til agilitet, fordi vi mener, at de agile metoder og mindset skal tilpasses behovene i den enkelte organisation og opgave. Det understøttes af undersøgelsens resultater, der viser, at langt de fleste organisationer lever i en virkelighed, hvor traditionelle og agile metoder skal sameksistere.

Henrik Timm

Henrik Timm

Rådgivning, coaching og undervisning. 

Skriv til Henrik

Men virker de agile metoder?

Ja, hele 78% af undersøgelsens deltagere tilkendegav, at de har oplevet succes med agile initiativer, men at disse i høj grad lever i sameksistens med traditionelle metoder.

For at illustrere undersøgelsens resultater har vi valgt at anvende nedenstående arketyper: Traditionel, Hybrid, Agil med PMO, Bi-model og Scaled Agile. Arketyperne viser forskellige snitflader mellem traditionelle og agile metoder:

Traditionel
Hybrid
Agil med PMO
Bi-model
Scaled Agile
De fem arketyper

De fem arketyper danner basis for, at ledelsen i en organisation kan identificere, hvor organisationen befinder sig på nuværende tidspunkt og derfra tage en oplyst beslutning om, hvorvidt organisationen skal bevæge sig i retningen af en mere agil tilgang.

Det er en metode til at illustrere, hvor en organisation befinder sig med henblik på at definere retning og mål for en fremtidig udvikling af leveranceorganisationen.

Relevante artikler

Læs vores cases