Sørg for at have styr på forudsætningerne - Peak Consulting Group A/S

Arbejder du agilt, så sørg for at have styr på forudsætningerne

Peak Consulting Group A/S»Artikler»Arbejder du agilt, så sørg for at have styr på forudsætningerne

Arbejder du agilt, så sørg for at have styr på forudsætningerne

Peak har udført Danmarks hidtil største agile undersøgelse. Vi har i den forbindelse lavet en artikelserie, hvor vi forholder os til de vigtigste pointer. Denne artikel er nummer fem i serien.

 

Det er værd at forstå forudsætningerne for succes, da de giver et klart billede af, hvilke faktorer der vurderes til at have stor betydning for opnåelse af et godt resultat.

Nedenfor ses en oversigt over respondenternes svar i forhold til, hvad de mener, er de vigtigste forudsætninger, når agilitet skal få succes.

Ud fra respondenternes besvarelser kan det konkluderes, at den vigtigste forudsætning for succes er ledelsesopbakning og støtte i et tilstrækkeligt omfang.

Forudsætningerne

34,8% af svarene relaterer sig til kulturelle forhold, hvor respondenterne udtrykker, at netop disse er forudsætningsskabende for, at anvendelsen af agile best practices bliver en succes. Afhængig af hvilken leverancearketype man befinder sig i, er der nuancer i forhold til, hvilke forhold der vægter tungest.

Grundlæggende er der dog ikke noget overraskende i, at kulturelle forhold vægter tungest i forhold til at sikre anvendelsen af agile best practices. Med undtagelse af arketypen: ”Hybrid-1”, hvor det typisk er medarbejderne selv, der autonomt indfører agile teknikker i deres dagligdag, så er de øvrige arketyper kendetegnet ved, at man fra centralt hold redefinerer en række både kulturelle, samarbejds- og governance mæssige forhold.

Læs med på næste søndag, hvor vi udgiver endnu en artikel fra den agile undersøgelse. Her vil vi sætte fokus på, hvorfor det er vigtigt at tage den kulturelle forandring alvorligt, hvis forankringen skal blive varig.