Agil Projektledelse - Den agile undersøgelse Peak Consulting Group A/S

Den kulturelle forandring skal tages alvorligt, hvis forankringen skal være varig

Peak Consulting Group A/S»Artikler»Den kulturelle forandring skal tages alvorligt, hvis forankringen skal være varig

Den kulturelle forandring skal tages alvorligt, hvis forankringen skal være varig

Peak har udført Danmarks hidtil største agile undersøgelse. Vi har i den forbindelse lavet en artikelserie, hvor vi forholder os til de vigtigste pointer. Denne artikel er nummer seks i serien.

Ud fra respondenternes svar i den agile undersøgelse kan det konkluderes, at det er de kulturelle, ledelsesmæssige, samarbejdsmæssige og erfaringsmæssige udfordringer, der fylder mest hos dem i forbindelse med agil transformationsarbejde.

34,5% af respondenterne anfører, at de har kulturelle og adfærdsmæssige udfordringer. Overgangen til agile metoder indeholder mange forskellige opgaver, roller og beslutninger. Der skal uddannes, processer skal beskrives, og værktøjer skal indkøbes og udvikles. Alle opgaver er vigtige ifølge respondenterne.

29% af respondenterne anfører, at udfordringer vedrørende manglende sammenhængskraft, erfaringer og færdigheder samt udbredelse og konsekvent anvendelse af metoder er blandt de største udfordringer.

I forhold til udfordringer, så nævnes især erfaringer med agilitet eller rettere mangel på samme, som den væsentligste udfordring: Hele 16,4% har manglet erfaring i forbindelse med implementeringen.

Læs med på næste søndag, hvor sidste artikel i serien udkommer. Her stilles der skarp på modtagerorganisationens parathed in forhold til hyppige leverancer.

Læs også: om vigtigheden i at have styr på sine forudsætninger