Afprøvning af Softwarerobotter i Forsvaret

Forsvarets softwarerobotter

Afprøvning af Softwarerobotter i Forsvaret

Hvordan indfører man en ny type af arbejdskraft i form af softwarerobotter i Forsvarets administrative serviceprocesser?

 

Projektbeskrivelse

Personalestyrelsen blev udvalgt, som den første styrelse i Forsvaret til at afprøve og idriftsætte softwarerobotter i koncernen. Fokus blev rettet mod de administrative serviceprocesser, hvor formålet var at hæve processernes performance og stille skarpt på datakvalitet i kernesystemerne.

Leverancerne indebar implementering af tre softwarerobotter, som hver især skulle håndtere en administrativ delproces. Den nye teknologi gav anledning til mange tanker i de forskellige medarbejdergrupper, og netop derfor var forandringsledelse et helt centralt emne i forhold til, om projektet ville lykkes.

Peaks tilgang

Peaks konsulent strukturerede projektorganisationen herunder styregruppesammensætningen og satte fokus på projektmetode og forandringsledelse. Der blev gennemført informationsmøder og roadshow undervejs for at komme i dialog med forskellige dele af organisationen. Projektmetoden var baseret på agilitet og Lean Six Sigma.

Peaks konsulent fungerede som fagperson og udarbejdede den metode og governance, som Forsvaret i dag arbejder efter. Derudover fungerede konsulenten som sparringspartner med centrale stakeholders i Forsvarets organisation.

Resultatet

Det lykkedes at afprøve indførelsen af softwarerobotter i administrative serviceprocesser i Personalestyrelsen. Derudover fik projektet udviklet en metodik og governance for implementeringen.

Overordnet har det betydet, at Forsvaret i dag har stillet teknologien og metoden til rådighed for hele koncernen og derfor er i gang med at etablere et Robotic Operational Center, som skal understøtte det kommende arbejde med softwarerobotter i koncernen.

 

Relevante publikationer

Robotics og AI

Peak arrow
Peak arrow