NgDP i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

Netværksmøder som katalysator for forandring

I forbindelse med Næste generation Digital Post står det offentlige over for en større implementeringsopgave i 2021. Læs, hvordan Peak hjalp Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening med at komme godt fra start.

Alle danskere får i 2021 en ny it-løsning til digital post fra offentlige afsendere. Med det nye Digital Post får borgere og virksomheder en fremtidssikret, brugervenlig og sikker kommunikation med det offentlige – og omvendt. Men der er mange opgaver og delmål, der skal nås først. 

Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), som er et samarbejde om digitalisering og effektiv brug af it-systemer med pt. 11 medlemskommuner, ønskede at etablere et vidensnetværk for at støtte op om medlemmernes implementering af Næste generation Digital Post (NgDP). Netværksforløbet skulle følge de opgavepakker, som fremgår af Digitaliseringsstyrelsens opgavesystem til implementeringen, DIO, så medlemskommunerne hele tiden var up to date i forhold til den nationale plan. Det resulterede i et forløb bestående af en række netværksmøder, der blev afholdt over Teams og faciliteret af vores konsulenter.

Sissel Wie

Sissel Wie

Management konsulent

Niels Markvard Kjærsgaard

Niels Markvard Kjærsgaard

Management konsulent

program
Hvad gjorde vi?

Netværksmødernes blev gennemført og faciliteret af Peaks konsulenter, der forberedte gennemgang af de relevante opgavepakker til hvert møde. De forberedte og faciliterede desuden fællesdrøftelser af, hvordan opgaverne kunne løses i en kommunal kontekst for medlemskommunerne.

Herudover indsamlede de bidrag fra de deltagende kommuner inden hvert netværksmøde og samlede ved det efterfølgende møde op på erfaringer siden sidst. Desuden blev der også skabt rum i programmet for at drøfte øvrige emner, som kommunerne aktuelt sad med. 

Det kunden fik ud af det:

Digitaliseringscheferne fra DSDs medlemskommuner fik en grundig gennemgang af de opgaver, der knytter sig til implementeringen af Ny generation Digital Post, samt motivation og anledning til at eksekvere på de enkelte opgaver. Det kom helt konkret til udtryk i følgende udbytte: 

Skal vi hjælpe jer i mål med Næste generation Digital Post?

Implementeringen kan være et stort og uoverskueligt projekt, hvis I ikke har ressourcerne eller overblikket og erfaringen til at føre det i mål. I værste fald kan det gå ud over jeres almindelige driftopgaver. I Peak har vi allerede rådgivet flere myndigheder om implementering af digital post, og vi står klar til at hjælpe jer, uanset hvor I står i processen. 

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Læs vores andre cases

KU - Københavns universitet

Retsmedicinsk Institut, KU

Udvikling af ny projektmodel og kulturændring på Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet Retsmedicinsk Institut gennemgik en kulturændring og blev skarpere i

Læs mere »