FMI

FMI

Anskaffelse af pansrede patruljekøretøjer til de danske soldater

Projektledelse; anskaffelse af pansrede patruljekøretøjer til de danske soldater

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er en del af Forsvaret. Styrelsens vigtigste opgave er at sørge for, at det nødvendige materiel er tilgængeligt, så de igangværende operationer er sikret. Dette indebærer anskaffelsen af nyt materiel, hvilket foregår via udbud og anskaffelser på rammeaftaler.

FMI havde behov for projektstøtte
FMI skulle anskaffe pansrede patruljekøretøjer, hvilket er en kompliceret proces der involverer mange forskellige aktører. Derfor ønskede FMI assistance til at gennemføre projektet, da koncernen ikke havde ledige projektledere til rådighed. Opgaven indebar ledelse og gennemførelse af projektet og Peaks konsulent blev derfor hyret som projektleder.

Peaks tilgang:
FMI’s nøglemål for projektet var tid – jo hurtigere jo bedre – og Peaks konsulent assisterede FMI med at nå dette mål. Mere konkret indebar dette at skabe overblik og styre processen. Med andre ord, skal man vide hvem interessenterne er, og hvilke ressourcer der er til rådighed. Samtidig er det vigtigt at få de rigtige specialister med på råd samt sikre dialog med de rigtige aktører på de rigtige tidspunkter.

Styringen af projektet af anskaffelse foregik i tæt samarbejde med styregruppeformanden, samt resten af styregruppen. Dertil var dialog med andre interessenter vigtig for at sikre, at de rigtige beslutninger blev taget på de rigtige tidspunkter. Samtidig var projektet tilrettelagt ud fra kravet om, at det, styringsmæssigt, skulle følge PRINCE2-metodikken. Dette dog tilpasset virkeligheden og den situation, som FMI befandt sig i. Derudover var opbygning af den nye driftsstruktur, samt overdragelsen til brugeren, et vigtigt aspekt, således at FMI selv kan styre projektet og drift efterfølgende.

Hvilken forskel gjorde det for kunden?
Samarbejdet mellem konsulenten og de forskellige deltager i projektet har styrket måden hvorpå, FMI eksekverer projekter på – også fremadrettet. Udbuddet er sendt afsted, så Forsvaret kan få anskaffet de rigtige pansrede patruljekøretøjer og dermed styrke sin militære indsats. Derudover er det lykkedes at skabe dialog og tillid igennem hele processen, og dette har ført til, at beslutninger er blevet taget til tiden.

Peak arrow