Gennemsigtighed og klare roller gav fremdrift - Peak Consulting Group

Gennemsigtighed og klare roller gav fremdrift

Peak Consulting Group»Case studies»Gennemsigtighed og klare roller gav fremdrift

Gennemsigtighed og klare roller gav fremdrift

Standardisering af arbejdsrutiner – fælles enighed er en udfordring
Beredskabsstyrelsen, som er en del af Forsvaret, fik til opgave at indgå i et tættere samarbejde med forsvarets øvrige styrelser. Her skulle opgaver inden for HR, materiel, økonomi, regnskab, etablissement samt IT-infrastruktur overdrages til andre støttende styrelser i Forsvaret. Peaks opgave var, at lede dette tværgående arbejde, på tværs af styrelser og emneområder, så den ønskede deadline for overgang til den nye IT-platform blev realiseret.

Peaks tilgang
Peaks konsulent udbyggede og strukturerede projektorganisationen, hvorved roller og mandater blev mere klare. Samtidig blev gamle mødefora aflivet, og nye tværgående mødefora blev indført. Derudover blev interne, tværgående tavlemøder i Beredskabsstyrelsen indført, baseret på SCRUM og Lean Six Sigma metodik. Samtidig assisterede Peaks konsulent ved at holde overblik og navigerer i en kompleks organisatorisk kontekst på tværs af styrelser. Peaks konsulent fungerede samtidig som sparringspartner med centrale stakeholders i Forsvarets organisation, herunder Beredskabsstyrelsens direktion.

Resultatet:
Takket være stor ledelsesmæssig opbakning på tværs af Forsvarets styrelser, og en nye måde at organisere arbejdet i projektet på, blev der skabt en fælles forståelse af projektets kritiske leverancer og gennemsigtighed i styringen. Som resultat blev den nye IT-platform sat i drift til planlagt tid.

Peak arrow