Implementering af Half Double hos Børns Vilkår

Half Double metoden og Børns Vilkår

Implementering af Half Double hos Børns Vilkår

Projektbeskrivelse

I forbindelse med projektet Bedre svar til alle børn hos Børns Vilkår tiltrådte en af Peaks konsulenter i den indledende fase for at implementere Half Double-metoden, så projektet hurtigere ville opnå en større effekt.

Projektets formål var at sørge for, at alle børn, der skriver til Børne Telefonens brevkasse, fremadrettet vil få bedre svar.

Børns Vilkår ønskede at opnå denne effekt ved at foretage nogle systemtekniske ændringer og optimere arbejdsgangene.

Peaks tilgang

For at projektet skulle fungere bedst muligt, var det nødvendigt, at alle projektdeltagere havde forståelse for den agile tilgang til projektarbejdet.

Derfor introducerede Peaks konsulent dem for Half Double-metodologien, herunder tanken om hurtigt at levere et minimumsprodukt, som kan fungere i sig selv og levere nogle features, der skaber værdi for brugerne.

I samarbejde med projektets styregruppe blev der stillet skarpt på at identificere minimumsproduktet, Minimum Viable Product, , så projektgruppen sammen med styregruppen kunne identificere, hvilken MVP der hurtigt kunne skabe værdi for de børn, som projektet havde til formål at hjælpe.

Fokus

Der var fuld fokus på at levere et MVP samtidig med, at de næste mulige delleverancer blev identificeret, nedbrudt og estimeret, så det var nemt for projektlederen at lægge dette ind i en projektplan.

Der blev også fokuseret på at visualisere løbende. Formålet med visualisering var at skabe en fælles forståelse i projektet for, hvad der skulle leveres.

Styregruppen blev anvendt som en tæt sparringspartner gennem hele projektet og styregruppeformanden stod til rådighed for projektlederen og projektet mindst én time om ugen.

Resultatet

Alle projektdeltagerne prioriterede at være fysisk tilstede og arbejdede sammen på projektet mindst én hel dag om ugen.

Det havde en stor effekt på projektets leverancer, at der blev samarbejdet intensivt om leverancerne i projektet.

Det resulterede i, at MVP’en allerede blev leveret to måneder efter, at projektgruppen havde identificeret MPV’en.

Det motiverede projektdeltagerne til at arbejde på projektet og de løbende delleverancer.

Hos styregruppen var det også positivt at opleve, at der hurtigt blev leveret et produkt, som har bidraget til, at en større andel af de børn, som skriver til brevkassen, får svar.

Half Double hos Børns Vilkår

I den efterfølgende feedback fra projektdeltagerne om MVP-tilgangen var der enighed om, at MPV’en skabte motivation i projektgruppen i forhold til at levere noget, der kunne skabe værdi for brugerne, som i dette tilfælde var børnene.

Derudover har det givet anledning til at inddrage metoden i andre projekter i Børns Vilkår.