Sundhedsdata i KL

Analyse af Borgernes adgang til egne sundhedsdata

Sundhedsdata i KL

 

I Økonomiaftalen 2018 aftalte regeringen og KL, at der skulle gennemføres en analyse over hvilke kommunale sundhedsdata, der bør udstilles for borgere og pårørende. Det indebar et konkret bud på udstilling af kommunale sundhedsdata på sundhed.dk. Peak blev i den forbindelse anmodet om at udføre selve analysen.

 

Hovedleverancen bestod i at levere en rapport til Den Nationale bestyrelse for Sundheds-it.

Selve analyseelementet af rapporten havde til formål at kortlægge:

  • Hvilke sundhedsdata kommunerne via it-leverandører kan stille til rådighed for borgere og pårørende.
  • Borgere og pårørendes efterspørgsel efter og behov for sundhedsdata fra kommunerne.
  • Tekniske scenarier for at stille sundhedsdata til rådighed for borgere og pårørende med et økonomisk skøn over tilhørende udgifter.

Peaks konsulent agerede som projektleder, udarbejdede analysen og var ansvarlig for adskillige delleverancer, som indebar:

  • Desktopresearch indeholdende databaserede udtræk af aktivitet, økonomi og kvalitet fra eksisterende rapporter og analyser vedrørende kommunale sundhedsdata.
  • En empirisk undersøgelse af Fælles Sprog III og Fælles Faglige Begreber via interview med otte nøglepersoner og gennemlæsning af officielt materiale vedrørende roadmap.
  • Empirisk indsamling af interviews med interesseorganisationer.
  • Indsamling og analyse af data fra praksis og hverdagsliv via gennemførelse af syv interviews med nøglepersoner fra fem forskellige kommuner med erfaring i at håndtere og udstille sundhedsdata i overensstemmelse med registerforskrifter, sundhedslovgivning, persondatalovgivning og GDPR mv.
  • Gennemførelse af IT-leverandører interviews samt analyse og vurdering af dataudtræk af aktivitet i relation til de involverede kommuner.
  • En borgerworkshop til validering af konklusioner.

Resultatet blev, at analysen er godkendt og nu danner grundlag for den kommenende strategi og økonomiforhandling mellem KL og Regeringen. Derudover dokumenterer og fremhæver den forskellige underbyggede scenarier og udviklingsmodeller til at optimere det tværsektorielle samarbejde via eksisterende sundhedsdata og it-infrastruktur baseret borgernes behov.

Brug for kompetenceudvikling?

Vi har kurser som ITIL 4 og ITIL 4 bridge med certificerede undervisere