Indførelse af gevinstrealisering i Socialforvaltningen

Indførelse af gevinstrealisering i Socialforvaltningen

 

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har de seneste tre år arbejdet på at indføre gevinstrealisering som metode i sin projektmodel og vurderes at være en af de organisationer, der er længst fremme i Danmark på området.

Ambitionen er et bruge metoden i alle projekter af en vis størrelse og i projekter, som har kritisk betydning for forretningen eller politisk bevågenhed.

“Ved at bruge gevinstrealisering får vi vurderet potentialet af hver enkelt projektide og frasorteret de knapt så gode ideer. Vi kan spole tilbage og se, om tidligere projekter har skabt værdi. Og vi kan skabe enighed om, hvad der skal ske i kuldsejlede projekter”, siger Kasper Jessen-Winge kontorchef i SOF-IT, der er en afdeling i Koncernservice i Københavns Kommune, som har ansvaret for den digitale understøttelse af Socialforvaltningen.

“Vi har tidligere observeret, at projekter er blevet sat i gang, hvor vi ikke har fået fuldt udbytte. Så vi ønskede en metode og et rammeværk til at sikre, at vi leverer på vores projekter og opnår en reel effektivisering eller besparelse, som vi tilmed kan dokumentere”, siger Kasper Jessen-Winge.

Peak Consulting Group har været med til at indføre gevinstrealisering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune:

– Når organisationer ikke måler, om de realiserer de planlagte gevinster som følge af projekterne, får de ganske enkelt ikke den viden, der er nødvendig for at kunne agere effektivt.

Vores erfaring er, at kun hvis man måler og følger op, vil man kunne opnå de på forhånd forventede gevinster.

En undersøgelse om gevinstrealisering fra DANSK IT og Peak Consulting Group, som er baseret på 120 besvarelser fra personer, der på ledelsesniveau er involveret i projektarbejde i større virksomheder og det offentlige, konkluderer at.

  • 27 procent foretager IKKE målinger af gevinster i deres projekter.
  • 33 procent måler endnu ikke, men har en plan om at gøre det.
  • De resterende 40 procent måler, om deres projekter har givet gevinst.