Best practice træning på tværs af Norden med fokus på at øge viden og fælles procesforståelse

Best practice træning på tværs af Norden med fokus på at øge viden og fælles procesforståelse

Om Nets
Nets er i dag den næststørste europæiske aktør inden for betalings-, kort- og informationssystemer, målt på årligt antal gennemførte betalingstransaktioner. Nets blev indledningsvis etableret som en fusion mellem danske PBS og norske Nordito og i 2012 yderligere styrket via opkøbet af Finlands største leverandør af betalingskortløsninger, Luottokunta.

Som et led i fusionen, blev der igangsat en række projekter for at etablere en fælles nordisk best practice tilgang til projektledelse, driftsledelse samt porteføljestyring. På projektsiden blev PRINCE2® valgt som virksomhedens projektmodel og fælles metode, og driftsorganisationen valgte ITIL® som deres fælles rammeværk til styring, ledelse og optimering af processerne i driften (Projektet: ”One joint IT Operations”).

Tiltag
Peak har i samarbejde med NETS uddannet +200 medarbejdere på tværs af Danmark og Norge.

Peak har rådgivet de ansvarlige for projektmetoderne omkring opstart af programmer og sparring på projektmodel.

Peak har igennem afholdelse af en række virksomhedsspecifikke ITIL Awareness dage i Norge og Danmarkskabt en bevidsthed og fælles forståelse om de 13 prioriterede processer i Nets ITO (driften). Det har også betydet, at Peak har etableret fundamentet for en efterfølgende funktionsrelateret optimering. Nets har via dette særligt udviklede program fået forankret ny viden, fælles sprog og opnået en større indsigt i ITIL rammeværket hos såvel ledere, procesejere som medarbejdere.

Resultater
Der er igennem de forskellige implementeringstiltag skabt awareness, fælles sprog, procesoptimering og en viden om forandringshåndtering, der kan understøtte, hvordan Nets skal agerer styringsmæssigt i ledelsen og driften af it-organisationen. Der er gennem anvendelse af fælles cases blevet skabt en neutral (best practise) forståelse for det nuværende nordiske tværgående arbejde i dagligdagen. Medarbejderne har fået en viden om, hvordan processerne og strukturen er planlagt til at skulle hænge sammen i dagligdagen, hvilket vil kunne understøtte yderligere vækst via evt. opkøb eller fusion. Involveringen og måden at afvikle træningen på har givet et godt og motiveret grundlag hos organisationens medarbejderne til at arbejde videre med den yderligere forankring af elementerne i hverdagen.