Optimering af forsyningskæde i Forsvaret

Optimering af forsyningskæde i Forsvaret

Forsvaret ønskede i 2015 at igangsætte et program, der dels skulle skabe overblik og dels optimere de væsentligste processer vedrørende materiale-flowet i forsyningskæden på tværs af fem styrelser i Forsvarsministeriets koncern.

Forsvaret er en af Danmarks mest komplekse offentlige institutioner og løser opgaver i Danmark, i Rigsfællesskabet samt på internationale missioner. Virksomhedens opgaver og kompetencer spænder bredt, og det er essentielt, at der i alle situationer er det nødvendige udstyr og materialer til rådighed til de respektive opgaver. Dette gælder alt ligefra kontorartikler, værktøj og udrustning til biler, fly og skibe samt reservedele til disse.

Peaks tilgang

Opgaven har foreløbig løbet over en periode på tre år og er estimeret til i alt at vare fem år. Indtil videre er de væsentligste opgaver at rådgive og assistere programlederen at lede programkontoret, facilitere samarbejdet med forandringsagenterne (repræsentanter fra fem styrelser) samt at udføre konkrete styrings- og ledelsesopgaver. Specifikt har Peaks konsulenter hjulpet med at få etableret hele strukturen for styring i programmet, implementeret styringsmetoder og processer samt styret den løbende vedligeholdelse og tilpasning af governance i programmet.

Peaks tilgang er at følge best practice ud fra PRINCE 2 og MSP, tilpasset den situation og virkelighed, som Forsvaret befinder sig i. Med andre ord inddrager Peak teorien, men skalerer og tilpasser til virkeligheden.

Resultater og optimering

De foreløbige resultater viser, at der er generelt øget viden i koncernen om materiale-flow og udfordringer i forsyningskæden. Leveringstiderne er optimeret, en række systemunderstøttelser er implementeret, og en stor del af medarbejderne er involveret i anvendelse af de nye løsninger. Endvidere har der været et generelt substantielt løft af programstyrings- og ledelseskompetencer, både i programmet og i programmets omgivelser. Programmets governance har givet inspiration til en række andre programmer, som også er etableret i Forsvaret.

Peak arrow