Udvikling og modernisering af eKapital hos SKAT

eKapital udvikling

Udvikling og modernisering af eKapital hos SKAT

SKAT stod overfor den udfordring, at mange af deres it-indberetningssystemer var forældede. Det havde resulteret i en ufleksibel drift, potentielt manglende lovholdighed og øgede omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse og videreudvikling.

 

Det var derfor nødvendigt at modernisere de underliggende it-systemer, som håndterer og modtager indberetninger af renter vedrørende indlån, udlån, prioritetslån, pantebreve og diverse pensionsoplysninger fra ca. 800 indberettere i den finansielle sektor.

Årligt indberettes der, gennem løsningen, beløb af i alt 140 milliarder kr.

Udvikling  af eKapital

De konkrete mål med moderniseringen af rentesystemerne var at fjerne fra de fysiske og manuelle indberetninger og erstatte disse af udelukkende elektroniske indberetninger inklusiv en avanceret adgangskontrol for indberetterne.

Derudover var det et mål at øge muligheden for at følge op på fejl ved at udvide selve handlepligten, samtidig med at der blev skabt en brugervenlig løsning, som også inkluderede et valideringssystem til afprøvning af indberetningerne, inden de endelige indberetninger blev afsendt.

Den nye løsning

Mere end 800 virksomheder i Danmark skulle overgå til den nye løsning, og i den forbindelse blev der udviklet fire indberetningsmuligheder.

 • WEBservice
 • FTPs
 • TastSelv Erhverv masseindberetning
 • TastSelv Erhverv enkeltindberetning

Peak assisterede projektet med en projektleder, som var ansvarlig for it-projektledelse af hele projektet, herunder interne og eksterne udviklingskonsulenter i et agilt udviklingsforløb.

Opgaverne bestod af :

 • Projektplanlægning og udarbejdelse af business case jf. kundens fællesstatslig it-projektmodel
 • Medvirkende til udarbejdelse af aktstykke
 • Stakeholder og styregrupperapportering
 • Sikring af agil udviklingsproces
 • It-tekniske afklaringer
 • Afklaringer med departementet
 • Brugerundersøgelser
 • Teknisk dialog med eksterne leverandører
 • Involvering af brugere herunder teststyring
 • Udarbejdelse og implementering af leverandørstyringsmodel samt løbende leverandørstyring
 • Sikring af overgang til drift af løsningen

 

De resultater, som SKAT opnåede med projektet, kunne blandt andet ses i forbindelse med årsopgørelsen i 2017, hvor der blev registeret over 63 mio. indberetninger.
Derudover viste det sig, at fejlraten for indberetninger var mindsket med 20%.
Peak arrow