Portfolio Management

Fokus på helheden med porteføljestyring

Man skal have en fælles retning

Selv de bedste projekter mister værdi uden en fælles retning

Måske kender du det: Din organisation har gang i for mange projekter samtidigt.

Energien bliver brugt på at få de enkelte indsatser hurtigt i mål, men undervejs glemmer I at løfte blikket og fokusere på helheden.

Ressourcerne bliver ikke koordineret på tværs af projekterne, nogle indsatser står i vejen for andre, og gevinsterne udebliver.

De enkelte projekter trækker ud, porteføljen fyldes op med uafsluttede projekter.

Hvis det lyder bekendt, er det sikkert fordi, at alt for mange projekter sættes i gang ud fra en business case. Man vurderer projekterne et for et, og helheden forsvinder.

For få spørger, hvilken værdi et nyt projekt tilfører den eksisterende portefølje. Hvordan bidrager projektet til at opfylde den gældende strategi?

Er der overhovedet et behov?

Er der overhovedet behov for at tilføre endnu et projekt, eller skal et nyt projekt i stedet erstatte andre eksisterende projekter?

For at kunne besvare den slags spørgsmål, er der behov for en retning og et mål med porteføljen.

Den retning skal fastsættes af ledelsen. Ledelsens ønske om og evne til at bedrive porteføljestyring er derfor altafgørende for, at den samlede mængde af projekter bliver en succes.

Porteføljestyring er altså en nøgle til effektiv projektarbejde, der understøtter de strategiske mål.

Som en cykel

Det kan hjælpe at tænke på porteføljestyring som en cykel: Baghjulet og pedalerne skaber fremdrift. Det er eksekveringen af de enkelte projekter. Forhjulet og styret skaber retning.

Det er ledelsen, der løbende justerer og vurderer den samlede portefølje udfra de strategiske mål.

I Peaks nye minipublikation kan du læse mere om fremdrift, styring og andre fine cykelmetaforer samt hvordan Peak kan hjælpe dig med at skærpe din portefølje.

Mød eksperterne

Læs mere om vores kompetencer og ekspertise.

Relevant articles

Relevante artikler

Peak arrow