Projekt- og programleder

Peak Consulting Group»Projekt- og programleder

Projekt- og programleder

 
Peak Consulting Group leverer rådgivning og en projekt- og programleder er til mange af de største finansielle aktører i Norden. Efterspørgslen efter vores kompetencer er stor. Vi har derfor oprettet en ny konsulentstilling.

 

Som fastansat konsulent hos Peak Consulting Group, vil du arbejde med markedsledende kunder indenfor bank, pension og forsikring med vægt på den private sektor. Det kan eksempelvis være AP Pension, PFA, Tryg Forsikring, m.fl. Opgaverne du skal varetage kan både være forretnings- og it-projekter:

  • Transitioner/transformationer
  • Outsourcing
  • Anskaffelser

Dit fokus er alene på at skabe værdi for vores kunder

Vi sørger for, at du som projekt-og-programleder kommer ud på opgaverne. Du skal altså ikke sælge, men kan fuldt ud koncentrere dig om at løse opgaverne. Projekterne varer alt mellem tre og 12 måneder – nogle længere. Kunderne er dit primære fokus og det er her, du tilbringer det meste af din tid. Vi arbejder ud fra, at alle har en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv. Og vi anstrenger os for at efterleve vores værdier i hverdagen. Dem kan du læse mere om i vores DNA-bog.

Efteruddannelse

Dertil søger vi for at udvikle dine kompetencer som projekt-og-programleder gennem efteruddannelse, kurser, deltagelse i netværk, certificeringer og lignende. Peak Consulting er Danmarks højest certificeret management konsulentvirksomhed med egen kursusafdeling. Dette bliver du en del af Selv om du er ude hos kunderne, er du også en integreret del af Peak. Ofte har vi flere konsulenter ude hos samme kunde – bare på forskellige projekter. Der er altid en tæt dialog mellem dig og din leder, og du vidensdeler og samarbejder på tværs med andre kolleger. Samtidigt er vi gode til at mødes i sociale sammenhænge. Erfaringsmæssigt er vi en senior-tung virksomhed.

Dygtige kollegaer og sparringspartnere

Alle ansatte har +10 års erfaring indenfor deres fag domæne. Det afspejler sig i en tydelig faglig glæde og begejstring, og tilgang til at ville samarbejde og vidensdele. At vi er erfaringstunge har selvfølgelig også positiv indflydelse på de spændende kunder, vi kan samarbejde med og tyngden af de opgaver, vi får ind. Dette er absolut en medvirkende årsag til, at vores konsulenter ønsker at være ansat her i lang tid. Hvis du vil mere Interesserer du dig for at undervise, skrive bøger, deltage i case studies, forskning, undersøgelser og konferencer, har du mulighed for også at gøre dette til en del af dit ansættelsesforhold. Nogle konsulenter kan godt lide at bidrage til vores organisations fortsatte udvikling og det byder vi gerne velkommen. Din baggrund Du har mindst 10 års erfaring fra den finansielle sektor i egenskab som projekt-og-programleder. Du arbejder i dag som ekstern konsulent eller har gjort det indenfor de sidste fem år. Har du ikke arbejdet som konsulent før, skal du have været ansat i mindst tre forskellige finansielle virksomheder indenfor de sidste 10 år. Dertil har du dine certificeringer i orden.

Ansøgning og CV

Ansøgning og CV sendes til job@peakconsulting.dk – skriv “finans” i emnefeltet. Du bedes fremhæve din projekt-og-programleder erfaringer indenfor den finansielle sektor. Ved spørgsmål kontakt Britt Falk, rekruttering: +45 53 78 00 93.