Projektleder med ekspertise i it-transitioner

Peak Consulting Group»Projektleder med ekspertise i it-transitioner

Projektleder med ekspertise i it-transitioner

I Peak Consulting Group søger vi en erfaren chefkonsulent, som kan varetage store it-transitioner for både drift-, infrastruktur- og applikationsområdet for de største offentlige organisationer og top 100 virksomheder i hovedstadsområdet.

Vi leverer det bedste og søger kun det bedste!

Peak Consulting Group er et succesfuldt konsulenthus, som oplever stor vækst; organisk og økonomisk.

En medvirkende årsag er vores høje faglige integritet; vi er selektive med, hvem vi har som kunder og hvilke opgaver vi påtager os. Kunderne skal være interesseret i et gensidigt samarbejde og kunne se den værdi, vi tilfører deres virksomhed, så vi får et langvarigt, gensidigt samarbejde.

Det betyder, at vi kan sige nej til opgaver, som aldrig kan blive til en succes, og investerer ekstra i de opgaver, som mangler det sidste for at blive det. Det gør det meget sjovere at være konsulent.

Det kommercielle ansvar har vi valgt at lægge hos vores Client Directors. Så er kunderne ikke i tvivl om, at du er der som deres mand/kvinde samtidigt med, at du kan koncentrere dig om en god opgaveløsning.

Konstruktiv sparring og faglig udvikling

Vores grundelement er chefkonsulenter; alle har minimum +10 års erfaring som enten projektledere, programledere eller managementkonsulenter. Så det er nogle meget kompetente kolleger, du får i Peak.

Vores udgangspunkt er, at der altid er min. tre Peak-konsulenter on-site hos kunden, som løser forskellige opgaver og projekter. En af dem vil oftest agere lead konsulent, som du kan bruge som sparringspartner, udover at du også altid kan bruge den tilknyttede Client Director.

Vi er Danmarks højest certificeret konsulenthus med egen kursusafdeling og søger naturligvis for, at dine kompetencer løbende bliver videreudviklet igennem efteruddannelse, kurser, deltagelse i netværk og lignende.

Dertil er vi delt op i forskellige faggrupper, som mødes fast til faglige fredage, hele konsulentdage, tværfaglig fordybelse og gå-hjem-møder.

En stærk kultur

Der er ingen tvivl om, at vi elsker at nørde fagligt. Men vi kan faktisk også andet! Vi holder super gode sociale aktiviteter og fester, hvor både konsulenter, deres bedre halvdele og resten af familien kan deltage. Og har du et godt forslag til et arrangement, kan vi helt sikkert finde ud af det.

Vi er certificeret Great Place to Work 2018 og er en af Danmarks bedste arbejdspladser. Som mennesker sætter vi en ære i at lytte, være jordnære, fordomsfrie og åbne for nye idéer.

Vores faglige ståsted, sociale sammenhold og generelle tilgang gør, at vi har meget få fratrædelser. Derfor er denne stilling også endnu en udvidelse af Peak Consulting.

Du kan læse mere om vores DNA her.

Spændende og udfordrende it-transitioner

Som projektleder i Peak leder og driver du:

 • Transitioner i forbindelse med outsourcing af større applikationsvedligeholdelses opgaver.
 • Flytninger af it-drift fra en leverandør til en ny.
 • Transitioner i forbindelse med outsourcing af leverance af ny større applikation.
 • Styringer af den tekniske proces i forbindelse med in-/og outsourcing.
 • Migreringer af it fra én leverandør til en anden leverandør.
 • Migreringer til cloud.

Hvor dit ansvar er at:

 • Analysere og sætte struktur for projektplanen.
 • Rådgive kunden i forhold til kravstillelse til leverandørens transitionsplan.
 • Rådgive kunden omkring risici, mitigeringer etc. ifm. med transitionen.
 • Booke interne ressourcer til analyse/afklaring.
 • Udarbejde migrerings-/transitionskrav.
 • Bidrage til leverandørens transitionsplan for så vidt angår kundens deltagelse og forhold.
 • Koordinere migreringen/transitionen herunder aftale og styre lukkevinduer.
 • Risikovurdering på kundens vegne, og koordinere med leverandøren vedrørende dette.
 • Sørge for at leverandøren overholder tidsplaner, leverancer, test, m.m. og kommer i mål til tiden og med aftalt kvalitet.
 • Stå for al kommunikation gennem hele forløbet til kundens organisation.
 • Sikre compliance med projektmodellen hos kunden.

Peaks kunder er top 100 virksomheder indenfor pension- og forsikring, offentlige styrelser, life science, energi, transport, mv. beliggende i hovedstadsområdet.

Du kan læse mere om vores andre faglige ydelser her.

Vores forventninger til dig

Du har minimum 10 års erfaring som projektleder af store, komplekse it-transitioner primært fra kunder i Danmark.

Det er fint, hvis du har konsulenterfaring og ellers har du arbejdet for min. tre forskellige virksomheder inden for de sidste 10 år, så du er vant til at begå dig i forskellige miljøer som den nye tilkomne.

De grundlæggende certificeringer har du på plads.

Du kan tydeligt formidle din viden og kunnen på skrift såvel som i tale, samt dokumentere dine erfaringer, så der ikke er den mindste tvivl om match for os og vores kunder, når vi bringer dig frem som vores specialist.

Næste skidt

Ansøgning og CV sender du til job@peakconsulting.dk.

Du er meget velkommen til at ringe og høre mere om Peak Consulting Group hos Britt Falk, rekruttering: 53 78 00 93.

Vi afholder igen tilstedeværelseskurser!

Alle gældende retningslinjer bliver overholdt, du får din egen håndsprit, bordene er mindst 1 meter fra hinanden og deltagerantallet er max 10 personer. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores kurser med afholdelsesgaranti:

 

Du kan se alle vores kurser i  kursuskalenderen og finde dit næste kursus. Vi glæder os til at afholde kursus for dig!