Projekterfaring

Det offentlige haler ind på det private

Projekterfaring på tværs af den offentlig- og privat sektor

Hvorfor økonomer har svært ved at forstå hvad gevinstrealisering går ud på

Hvorfor økonomer har svært ved at forstå hvad gevinstrealisering går ud på

Digitalisering gav synlige gevinster på alle niveauer

Digitalisering gav synlige gevinster på alle niveauer

Finanskrise skærper fokus på stram styring af projekter