Gratis webinar: Informed decision making - Gør din styregruppe bedre - Peak Consulting Group A/S

Gratis webinar: Informed decision making

 

Vær med, når vi zoomer ind på styregruppearbejdet

I dette webinar sætter vi fokus på projektlederens rolle og ansvar i forhold til at hjælpe styregruppen til at være effektive, understøttende og professionelle sparringspartnere.

Mange projektledere vil formentlig skrive under på, at det er yderst gavnligt for projektets succes, hvis styregruppen formår at varetage rollen hensigtsmæssigt og synkroniseret med projektets behov. Men som projektleder skal du samtidig have respekt for, at de mennesker, der sidder i styregruppen, har ret mange opgaver, spørgsmål og ansvar på paletten, og at projektlederen derfor er nødt til at ”hjælpe”. Fx er det projektlederens ansvar, at styregruppen har den nødvendige information og viden til rådighed, når der skal træffes beslutninger. Samtidig skal styregruppen ikke forholdes kedelig status, pessimistiske vurderinger eller kritiske risici. Get it out in the open…. Og giv styregruppen mulighed for at vurdere alle relevante faktorer, før de træffer beslutninger.

Webinaret præsenterer brugbare ledelseshandlinger

Vi gennemgår, hvordan det gode beslutningsoplæg ser ud, og hvordan det er et fælles ansvar, at der træffes gode beslutninger i rette tid. Derefter kigger vi på, hvad disse vil betyde for tilliden og samarbejdet mellem projektleder og styregruppe. Herunder ”den gode dialog” og hvad den indeholder af timing, præsentationsform, alternativer, fordele / ulemper, mv. Webinaret afholdes af to af vores erfarne management konsulenter Anette Zobbe og Henrik Timm. De vil sætte scenen og dele ud af deres værktøjer og erfaringer, når det gælder om at sikre det gode samarbejde mellem projektlederen og styregruppen.

Hvem er målgruppen?

Webinaret er for alle, der arbejder med projekter, som f.eks. projektleder, projektdeltager, styregruppemedlem, leder eller PMO’er, eller som blot ønsker inspiration, til hvorledes man kan skabe et godt samarbejde mellem projektlederen og styregruppen.

Dit udbytte af webinaret

  • Hvordan du skaber et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem projektlederen og styregruppen
  • Hvorledes projektlederen varetager sit medansvar for, at der tages beslutninger
  • Hvordan en projektleder skaber ro om og tiltro til projektet og dermed på den lange bane kan styre forventningsafstemning og ændringshåndtering effektivt og relevant fremfor tilfældigt, og som vinden blæser
  • Hvad et godt beslutningsoplæg består af
  • Eksempler og erfaringer ved styregruppearbejdet
  • Mulighed for at stille spørgsmål
 
Henrik Timm

Henrik har arbejdet inden projektledelsesområdet i mere end 25 år og har stor erfaring i at drive og rådgive indenfor projekter og styregruppearbejde i både offentlig og privat sektor. Henrik er desuden medforfatter til bogen ”Projektets styregruppe – teori, praksis og anbefalinger”.

Anette Zobbe

Anette er altid optaget af at finde de værktøjer og metoder fra værktøjskassen, som passer bedst til en given situation. Med sin mangeårige erfaring fra store projektorganisationer forstår hun at analysere situationer, omgivelser, vilkår og problemstillinger samt ikke mindst de mennesker, der er involveret, og derudfra vælge ledelsestiltag, der kan håndtere både simple og komplekse problemstillinger og opgaver.

Se webinaret her: