Lederseminar om it-porteføljestyring - Peak Consulting Group A/S

Webinar om porteføljesystemer

Peak Consulting har inviteret styrelsesdirektører og ansvarlige for IT porteføljestyring i den offentlige sektor til webinar om porteføljestyring af statslige it-systemer.

Digitaliseringsstyrelsens nye model for porteføljestyring af statslige it-systemer har gjort det obligatorisk for statslige myndigheder at kortlægge deres it-systemportefølje. Det betyder, at der skal udarbejdes en kortlægning af systemerne, en it-handlingsplan og derefter skal denne plan til review hos Statens It-råd.

Vi vil gerne inviterer til et gratis webinar om Porteføljestyring af statslige it-systemer som gør dig klogere på hvordan andre styrelser har arbejdet med dette og hvilke genvinster de har opnået.

Porteføljestyring af statslige it-systemer
Klaus Østergaard Jensen
Kontorchef

Kontor for administration af Porteføljer, Uddannelse og Brugere. Styrelsen for It og Læring

Klaus vil dele erfaringer og læring fra et af de første forløb med kortlægninger af systemportefølje og review  i it-rådet.

Børne- og Undervisningsministeriet var et af pilotministerierne for det nye review. Han belyser også, hvilken ind- virkning forløbet har haft på styrelsen efterfølgende.

Porteføljestyring af statslige it-systemer
Martin Wood
It-Direktør

Martin Wood fortæller om Domstols- styrelsens tilgang til it-systemporte- føljestyring i forbindelse med review i Statens It-råd, herunder dialogen med Statens It-råd i løbet af processen.

Martin kommer også ind på Domstols- styrelsens udarbejdelse af handlings- plan samt opfølgning på denne.

Porteføljestyring af statslige it-systemer
Hanne Sommerfelt
CIO

Vejdirektoratet deler erfaringer ved at tænke it-systemporteføljestyring ind på et strategisk niveau i organisatio- nen. Hvilke gevinster det har betydet for Vejdirektoratet.

Hanne Sommerfelt fortæller også om samarbejdet med Statens It-råd med fokus med den fremadrettede proces samt organisatorisk implementering i Vejdirektoratet.

Torsdag den 21. januar 2021
kl. 08:00 - 10:15
Online

Program

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Carina Stenhøj Larsen
Carina Stenhøj Larsen

Rekrutterings- og kompetencemanager
Tel. 53 60 80 87

Send en e-mail