Fem tegn på en god programleder 

Managing  Successful  Programmes, MSP, definerer programmer som midlertidige fleksible organisationer sat i verden for at koordinere, styre og overvåge implementeringen af en gruppe relaterede projekter og aktiviteter for at levere et ønsket resultat relateret til organisationens strategiske mål.

I en verden i hastig forandring er det afgørende, at man som programleder er i stand til at følge med udviklingen og sikre strategisk kontrol over igangværende initiativer. Men hvad er de vigtigste kvalifikationer og kompetencer, som en programleder bør besidde? Det blev diskuteret, da konsulenterne hos  Peak  Consulting Group fredag den 15. marts var inviteret til Faglig  Fredag  med over emnet ”Programledelse”.

Konklusionen blev her, at fem elementer er blandt de mest afgørende: hhv. ledelseskompetencer, organisationsforståelse, effektfokus, personlighed og teoretiske kompetencer.

Anette Zobbe

Anette Zobbe

Rådgivning, coaching og undervisning. 

Skriv til Anette

Ledelse

For det første er  ledelse  afgørende.

Som programleder kommer du til at stå i en række situationer, hvor du skal håndtere forskellige forventninger, holdninger og krav til programmet.

Du skal formå via din gode ledelse både at vise accept og anerkendelse af de relevante forventninger, at involvere og samarbejde med de relevante parter og samtidig tage de rigtige beslutninger for at sikre fremdrift og målopfyldelse. Det er en fordel, hvis du allerede har ledelseserfaring fra tidligere, en erfaring som dog ikke nødvendigvis skal komme fra lignende programmer.

Som det andet kodeord nævntes organisationsforståelse: vigtigheden af som programleder at kunne navigere i organisationen og forstå kulturen.

Programlederen

Programlederen skal således være i stand til at finde rundt i organisationen og kende sine væsentligste interessenter, ligesom du skal kunne formidle og samarbejde situationsbestemt og navigere mellem interne og eksterne forskelligheder og interessemodsætninger.

Effekt, fokus og forankring understreger  vigtigheden af som programleder at have en  strategisk forståelse og helhedsperspektiv.

Helt grundlæggende skal du være i stand til at holde målene for øje og sikre, at programmets samlede kvalifikationer også udnyttes til at sikre den tværorganisatoriske forankring og forandring i organisationen. Personligt  skal du som programleder være nærværende, lyttende, rammesættende og være i stand til at kommunikere og formidle på alle organisatoriske niveauer.

Du skal (er)kende dine styrker og svagheder og supplere dig klogt.

Du skal kunne rumme egen og andres frustration i situationer med stor usikkerhed og dertil skabe forståelse og  commitment  til programmets mål og gevinster. Som det femte og sidste blev det påpeget, at programlederen nødvendigvis skal kunne sin  teori.

Solid værktøjskasse

Du skal som programleder have en solid værktøjskasse og være i stand til at vurdere dine metoder og teknikker i forhold til relevans og brugbarhed i en given situation.

Din teoretiske faglighed er  med til at understøtte din ledelse, således at der dannes grundlag for at skabe det nødvendige overblik og struktur for, at programmet når i mål.

For at styrke din ledelse anbefaler vi, at du supplerer din programrelevante faglitteratur indenfor styring/management med studier af faglitteratur indenfor ledelse/leadership.

Tænk bredt og tillad dig selv tilstrækkelig tid til eftertanke og refleksion over dit virke, dine udfordringer, din håndtering af udfordringerne samt ikke mindst de læringspunkter, du derved erfarer og kan anvende i andre situationer.
Sidst men ikke mindst er der rigtig meget kompetenceudvikling at hente i faglige netværk, hvor du sparrer med andre ligestillede.

lean portfolio management

Du er velkommen til at kontakte os

Info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880

Rikke Bang
Rikke Bang

Training Director
tlf. 2075 9424

Send en e-mail

Relevante artikler

Læs vores cases

KU - Københavns universitet

Retsmedicinsk Institut, KU

Udvikling af ny projektmodel og kulturændring på Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet Retsmedicinsk Institut gennemgik en kulturændring og blev skarpere i

Læs mere »