Fokus på porteføljestyring - Peak Consulting Group

Fokus på porteføljestyring

5 grunde til hvorfor du bør rette fokus mod din porteføljestyring

Peak Consulting Group»Artikler»Fokus på porteføljestyring

Fokus på porteføljestyring

Porteføljestyring handler om at tænke langsigtet; det er vigtigere at have styr på hvilken retning man går – fremfor hvor hurtigt man går.

 

Fokus på porteføljestyring har en stor værdi

Porteføljestyring kan ses som en rød tråd mellem strategien og en fornuftig anvendelse af de tilgængelige ressourcer, via projekteksekvering i retningen mod et konkret mål. Porteføljestyring er med til at sikre en gennemsigtighed i både strategiske og operationelle beslutninger.  

Porteføljestyring bør anskues som en ledelsesdisciplin

Porteføljestyring er hovedsageligt en succes, når ledelsen formår at handle proaktivt; ved at agere fremfor at reagere. Hvis ledelsen uden besvær kan besvare følgende spørgsmål, så går det i den rigtige retning.  

  1. Er den samlede portefølje i tråd med den fastlagte strategi?
  2. Hvilke projekter skal startes, stoppes eller slet ikke gennemføres?
  3. Hvad er konsekvensen af en omprioritering?
  4. Hvordan optimeres anvendelsen af de begrænsede ressourcer?
  5. Hvordan og hvornår frigives ressourcer til nye projekter?

Det er svarene på disse spørgsmål, der skaber retningen og fundamentet for porteføljestyringens målsætning. Derfor er det ledelsens evne til at drive porteføljestyring, der afgør om porteføljen bliver en succes.  

Udfordringer med at nå i mål

Er svarene på de ovenstående spørgsmål uklare, vidner det om, at vejen til målet er uklart og derfor opstår der ofte udfordringer.

Udfordringer, der ofte håndteres med kortsigtede løsninger og brandslukninger, som resulterer i tidsspild og frustrationer.  Tiden kunne i stedet være blevet brugt på at skabe fremdrift og gevinstrealisering.

I stedet bliver konsekvensen, at porteføljen fyldes med uafsluttede projekter og reducerede gevinster.

Samtidigt er det ofte en udfordring, at projekterne vurderes enkeltvis og at der ikke taget højde for helheden i porteføljen. For sjældent bliver der stillet spørgsmålstegn ved, hvilken værdi et nyt projekt kan tilføre til den eksisterende portefølje.  

Peaks fokus på porteføljestyring og metode

Hos Peak anvender vi en metode, der er baseret på MoP, som skaber et overblik, der gør det overskueligt at gennemskue, hvilke projekter der skal gennemføres først, dernæst og aldrig.

Vores metode sikrer, at det kun er de, for strategien, nødvendige projekter, som bliver gennemført – uden brandslukninger.

Det sker ved at tage udgangspunkt i projektets og strategiens kontekst. Derfra visualiserer vi, hvordan projekterne bedst muligt eksekveres, samt hvornår de bør afvikles, hvilket afhænger af de tilgængelige ressourcer.  

Peaks porteføljemetode skaber værdi gennem vurdering, evaluering, prioritering og styring af strategiske initiativer. På den måde optimeres porteføljens strategiske kurs samtidigt med at porteføljerisici reduceres, hvilket øger sandsynligheden for, at porteføljens initiativer leveres til de aftalte mål med mulighed for at organisationen høster de forventede gevinster.  

Peak kan hjælpe med fremdrift og retning

Særligt for Peak er, at vi udover at have et fokus på eksekvering af porteføljens produkter fokuserer på at etablere den rette portefølje og grundprincipper, der danner grundlag for en fornuftig porteføljestyring.

Hos Peak har vi erfarne konsulenter, der hjælper vores kunder med at effektivisere deres porteføljestyring med den hensigt at skabe en porteføljestyring, der giver et troværdigt overblik over organisationens strategiske mål, retning og fremdrift.

Vi er blandt de ledende porteføljerådgivere på markedet og hjælper gerne dig, med at bringe din porteføljestyring til næste niveau.