Forskere og projektledelse - Peak Consulting Group

Forskere og projektledelse

Projektledelse for forskere

Peak Consulting Group»Artikler»Forskere og projektledelse

Forskere og projektledelse

Forskere og projektledere er to titler, der for mange befinder sig i hver deres felt, men ved hjælp af simple, virkningsfulde værktøjer er det muligt at forene de to titler. Det foregår ved at udvikle forskerens kompetencer, så han også bliver i stand til at agere projektleder. 

 

Forskere kan til tider være relativt låste i deres måde at drive projekter på, og derfor er det ikke en sjældenhed, at der blandt forskere i en projektgruppe opstår en manglende fælles forståelse overfor det projekt, de beskæftiger sig med.

Det resulterer i misforståelser og konflikter, som kunne være undgået, hvis projektet var blevet struktureret bedre i planlægningsfasen. 

Forskerrollen er forbundet med en række kompetencer, der inkluderer en specifik faglighed indenfor et givent område.

Derfor har forskere ofte hænderne fulde, og det kan derfor virke uoverskueligt, hvis de også får til ansvar at lede et projekt.

Da deres fokus som udgangspunkt er rettet mod forskning fremfor projektledelse. 

Et forskningsprojekt er ofte en dyr fornøjelse. En del af projektet er derfor at ansøge om midler og fundings, for at projektet kan blive en realitet.

Her kan projektværktøjerne være behjælpelige i forhold til at skabe en struktur i forbindelse med projektets mål og metode, andre mennesker end forskerne også forstår formålet med forskningsprojektet. 

Forskningsprojekter adskiller sig fra andre projekter 

Formålet med forskningsprojekter er som regel at blive klogere på et specifikt område samt at undersøge, hvordan forskningsresultaterne kan bidrage til samfundet.  

Det er de færreste forskningsprojekter, hvor man i startfasen kender slutresultatet, fordi selve forskningens proces undervejs afgør det.

Det skaber en risiko for, at der i løbet af processen sker det, at der bliver ”forsket ud af en tangent”, ofte kan det dog afhjælpes, hvis der i planlægningsfasen stilles skarpt på struktur, hvilket projektværktøjerne hjælper med.  

Kick-off møder: nøglen til en god start 

Leif Knudsen er management konsulent og har mere end ti års erfaring med at træne forskere fra flere danske universiteter i projektledelse.  

Forskere taler sjældent businesssprog, og derfor er det vigtigt at man som underviser er ydmyg overfor, at man sjældent som underviser har kendskab til deres forskningsfelt.

Men derimod har en bred viden om ledelse af projektværktøjer.

Det handler derfor om at være åben, nysgerrig og interesseret i alt fra det mest hårde naturvidenskabelige til det mere bløde humanistiske, siger Leif Knudsen,

der blandt andet gør brug af kick-off møder i sin undervisning. 

Formålet med et kickoff møde er at facilitere et møde i begyndelsesfasen, hvor alle deltagere i projektgruppen i fællesskab danner et overblik over det kommende projekt, så projektet får en god start. 

På et kick-off møde er det forsknings projektlederen, der står i spidsen for det faglige indhold af projektet.

Forskere og projektledelse

Det kan til tider være en udfordring på samme tid også at skulle at facilitere selve mødeprocessen.

Hvorfor man med fordel kan benytte en konsulent til dette, projektlederen udelukkende skal fokusere på det forskningsfaglige. 

Kick-off møderne er et virkningsfulgt værktøj, fordi de giver forskerne et overordnet billede af hele projektplanen herunder de specifikke mål, der er forbundet med projektet.

Det kan særligt være en fordel, fordi der er en tendens til, at forskere føler sig meget alene i deres forskning.

Derfor kan det være nyttigt at skabe overskud og struktur i startfasen, hvis forskningsprojektet ikke skal styre ud af kurs.