Case study med vores samarbejdspartnere - Peak Consulting Group A/S

Inspiration

Case study

Case study udfra hvad vi har skabt for vores kunder

Vi skaber resultater sammen med en bred vifte af virksomheder, læs videre om de forskellige case study vi har udfra de 4 forskellige kundesegmenter

Se den nye rammeaftale med Nationalbanken

Vores nyeste case

Læs om vores case der omhandler AGIL It-sourcing hos Coop

Læs mere

Peak bidrager til at gøre Danmark mere effektiv og konkurrencedygtig

Den offentlige sektor i Danmark har været igennem en stor transformationsproces de sidste par år og oplever stadigt øgede krav til serviceniveau, centralisering, reducerede budgetter, effektivisering og øget samspil mellem myndighederne.

Dette skaber en efterspørgsel på fælles Best Practice processer, en højning af kompetenceniveauet samt et krav fra omverdenen, herunder Finansministeriet og Statens IT-projejktråd, om at projekterne skal være lønsomme, til tiden og på budget.

Hos Peak benytter vi vores mangeårige erfaringer indenfor den fællesoffentlige it-projektmodel, opbygning af business cases og gevinsterealisering til at sikre projekternes lønsomhed eller i værste fald afbrydelse af projektet.

Vi hjælper virksomheder med at implementere og få værdi ud af de offentlige standardiseringskrav, samt de tilgængelige Best Practice rammeværk som offentlige myndigheder i andre lande allerede har fået værdi ud af.

Peak kommer med indsigt, erfaring og specialistkompetencer

I disse tider står de finansielle virksomheder over for fornyelse og transformation af deres it-platforme, fra ældre envejssystemer til online serviceorienterede applikationer.

Samtidigt er industrien præget af en række europæiske standarder og landespecifik lovgivning inden for både bank og værdipapirhandel.

I Peak arbejder vi med og holder os opdaterede med de finansielle direktiver, herunder Basel og MIFID.

Der udarbejdes og eksekveres planer for lønsomme it transformationsprojekter, der tager hensyn til forretningsbehovene om tilgængelighed og ydelsesfleksibilitet samt virksomhedens eksisterende legacy systemer.

Peak arbejder med strategier og rådgivning indenfor optimering af portefølje, program og projektledelse.

Derudover har vi indgående erfaring med at håndtere de store driftsleverandører, styring af SLA’er, og så arbejder vi indenfor en række IT-udviklingsprojekter.

 

Peak arrow

Case study med fokus på kosteffektivitet, innovation og gennemsigtighed

I en stadig mere konkurrencepræget industri hvor det traditionelt set har været svært at differentiere ydelserne, er der nu et stort fokus på kosteffektivitet, gennemsigtighed og innovation.

De rene management discipliner indenfor planlægning, styring, eksekvering, monitorering optimeres, og nye dimensioner såsom Business Intelligence, Outsourcing og Offshoring sættes i fokus.

Peak har både forretningsmæssig- og teknisk indsigt, og rådgiver indenfor at omsætte strategi til gevinster, via optimering af projekteksekvering, fokus på lønsomhed, rådgivning indenfor IT strategi og IT Governance, IT understøttelse afprocesser, asset management og automatisering.

Peak arbejder desuden som uafhængige rådgivere indenfor produkt- og leverandørvalg.

Case study i Medico industrien

Peak hjælper dig sikkert og hurtigt til markedet.

Farmaceutiske, Biotech og Medico virksomheder kæmper om at komme først til at høste frugterne af deres R&D arbejde, via parametre såsom patentrettigheder, time-to-market og massefremstilling.

Udover disse markeds- og konkurrenceparametre, kommer desuden de regulatoriske krav, hvor mangel på Complience kan betyde knald eller fald for en pharma eller Biotech virksomhed.

I en række case study viser vi at vi rådgiver virksomheder i at effektivisere og strømligne projektudførslen, under hensyntagen til de gældende regulatoriske krav, og vi arbejder dagligt med bl.a.FDA, GxP relaterede problemstillinger.

Peak har desuden en masse case study hvor vi viser en særlig kompetence indenfor Clinical Data Management, herunder EDC strategier, udarbejdelse af valideringsplaner, implementering af kliniske data management

systemer (URS, IQ, OQ, PQ etc.) og håndtering og outsourcing af klinisk data management og studier.