Konsulent til agile transformationer - Peak Consulting Group ApS

Konsulent til agile transformationer

Peak Consulting Group ApS»Konsulent til agile transformationer

Konsulent til agile transformationer

 

I Peak Consulting Group har vi i mange år haft et agilt omdrejningspunkt og stået for agile transformationer, der er blevet stærkere gennem årene. I dag omfatter det, at vi certificerer og underviser, skriver bøger og artikler, og ikke mindst implementerer og forstærker agiliteten ude hos kunder.

Peaks agile tilgang

Peak Consulting Group hjælper kunder til at kunne håndtere hyppige leverancer igennem et integreret agilt samarbejde med brugere og it-leverandører med det formål hurtigt at kunne tilpasse sig ændrede brugerbehov.

Vi har fokus på kundens eksisterende kapabilitet, menneskerne og kulturen. Teknikkerne og processerne udgør i den forbindelse faktisk kun en lille del.

Sammen med kunden identificerer vi den mest effektive indføring, eventuelt i samspil med andre ikke-agile dele af organisationen. For at få et rigtig godt udgangspunkt anvender vi Peaks egen agile diamant, samt Peaks agile transformationsmodel.

Diamanten beskriver fem leverancearketyper og anvendes til at identificere og beskrive AS-IS, samt at vurdere hvilken leveranceform der bedst understøtter de forretningsmæssige behov.

Transformationsmodellen anvendes til at vurdere kundens agile parathed, konkretisering af målbillede i form af en Agil Business Case samt til at understøtte den agile transformation.

Projekterne du vil arbejde med, omfatter typisk:

 • Agil modenhedsmåling og kalibrering.
 • Business Case for agil transformation.
 • Implementering af SAFe.
 • Ledelse i og omkring agile initiativer som udførende RTE, agil coach, Product Owner eller Scrum Master.

Afhængig af den specifikke opgave vil dit ansvar være at:

 • Facilitere udførelsen af udviklingsopgaver på projekt- og programniveau på tværs af teams.
 • Understøtte samarbejdet og koordinationen mellem de enkelte teams eksempelvis i Release Trains og alle interessenter omkring det.
 • Identificere risici og forhindringer for fremdriften i udviklingsaktiviteterne og eventuelt eskalere dem i organisationen.
 • Sikre konstant fokus på formålet med udviklingsaktiviteterne.
 • Løbende at coache alle teammedlemmer i det agile tankesæt og tilhørende metoder.
 • Etablere en sund udviklingskultur med konstant forbedring i fokus.
 • Sikre transparens, en stærk struktur og sammenhæng i vores måde at arbejde på og løbende forbedre dette i takt med programmets udvikling.

Kunderne du arbejder med, er store offentlige organisationer og top 100 virksomheder i hovedstadsområdet.

Vi har senest løst opgaver for bl.a. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), DR, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Udviklings og Forenklingsstyrelsen (UFST), Schultz, Karnov Group og Børns Vilkår.

Peaks kunde- og opgavetilgang

Vi er selektive med, hvem vore kunder er, da vi hellere vil være meget for få, end omvendt. Det tilfører størst forretningsmæssig værdi for den enkelte kunde, og skaber grobund for et gensidigt og langvarigt samarbejde.

Det betyder, at vi har en god opgavetilgang og mulighed for at have flere Peak-konsulenter ude hos samme kunde på forskellige opgaver. Så har du kolleger at spare med, som kender kunden i forvejen.

Vi tillader os at sige nej til opgaver, der ikke kan blive en succes, og vi investerer ekstra i de opgaver, som mangler det sidste for at kunne blive det. Det gør dit arbejde mere motiverende.

Det kommercielle ansvar har vi valgt at lægge hos vores Client Directors. Derved er kunderne ikke i tvivl om, at du er der som deres mand/kvinde, og du kan koncentrere dig om en god opgaveløsning.

Sparring og udvikling

 • Onboarding i Peak igennem vores buddy system, hvor en chefkonsulent frivilligt har meldt sig til at sikre, at du kommer ind i Peaks kultur og organisation.
 • Ude hos kunden vil altid være en lead konsulent, der har til ansvar at være din onsite sparringspartner og sørge for at du effektivt kommer ind i kundens organisation. Vores kundeansvarlige, Client Directors, har til opgave at sikre at du bliver en succes i forhold til kunden.
 • Den faglige infrastruktur består af faglige ansvarlige samt de øvrige konsulenter i Peak, som du kan sparre med ved behov. Vores niche er chefkonsulenter med +10 års erfaring som projektledere, programledere og managementkonsulenter. Så dine kolleger er nogle af markedets mest erfarne.
 • Din løbende faglige udvikling
  Vi er delt op i forskellige faggrupper, som mødes til faglige fredage, hele konsulentdage, tværfaglig fordybelse og gå-hjem-møder. Vi er Danmarks højest certificeret konsulenthus med egen kursusafdeling og sørger selvfølgelig for, at dine kompetencer løbende bliver udviklet gennem efteruddannelse, kurser, deltagelse i netværk og lignende.

Alt det andet

Der er ingen tvivl om, at vi elsker at nørde fagligt. Men vi kan faktisk også andet! Vi holder super gode sociale aktiviteter, arrangementer og fester, hvor både konsulenter, deres bedre halvdele og resten af familien kan deltage. Og har du et godt forslag til et arrangement, kan vi sikkert finde ud af det.

Vi er certificeret Great Place to Work 2018 og er et af Danmarks bedste arbejdspladser. Vi sætter en ære i at lytte, være jordnære, fordomsfrie og usnobbede.

Vores faglige ståsted, sociale sammenhold og tilgang gør, at vi har få fratrædelser. Derfor er denne stilling også en endnu en organisk udvidelse af vores virksomhed.

Du kan læse mere om vores DNA her.

Forventningerne til dig

Vi leder efter en profil, som er en god proceskonsulent og projektleder, og som kan facilitere.

Derfor har du min. 10 års sammenlagt erfaring som projektleder og udførende RTE/agil coach.

Som projektleder har du drevet store, komplekse projekter på min. 2-cifret millionbeløb. De sidste tre år har du håndteret store agile transformationer primært for top 100 kunder i Danmark.

Du har arbejdet for min. tre forskellige virksomheder indenfor de sidste 10 år, så du er vant til at begå dig i forskellige miljøer som den nytilkomne.

De grundlæggende certificeringer har du på plads såsom PRINCE2 practitioner, SAFe og MSP.

Du kan klokkeklart formidle din kunnen og viden på skrift og i tale, samt kan dokumentere dine erfaringer, så der ikke er den mindste tvivl om match for os og vores kunder, når vi bringer dig frem som vores specialist.

 

Næste skidt

Ansøgning og CV sender du til job@peakconsulting.dk.

Du er meget velkommen til at ringe og høre mere om Peak Consulting Group hos Britt Falk, rekruttering: 53 78 00 93.