Løsninger - til forskellige projekt udfordringer - Peak Consulting Group

Konsulentydelser

Løsninger

Baseret på Best Practice, afprøvet i virkeligheden

Vi har mange løsninger til forskellige projekt udfordringer som bruges til at hjælpe vores kunder. Men her er nævnt tre løsninger som vi oplever kommer igen og som vi har stor efterspørgsel på. Netop disse tre løsninger har vi konsulenter som har teoretisk og praktisk erfaring.

Løsninger med ISO/IEC-27001

Vi har løst mange af vores kunders behov med en mere struktureret tilgang til arbejdet med informationssikkerhed og en implementering af ISO/IEC-27001. Hvor at risikostyring spiller en stor rolle.

Programkontor-in-a-box

Peaks programkontor-in-a-box er et værktøj baseret på teoretisk viden gennem års erfaring, tilpasset og raffineret til en virkelig operationel afprøvet samling af compliant værktøjer – det løser jeres virksomheds udfordringer, og sikre at I kan fastholde fokus på værdiskabelsen i jeres firma.

Sourcing

Beslutninger omkring sourcing bliver stadig mere komplekse, og valget mellem de mange muligheder kan virke uoverskueligt. Derfor har Peak taget udfordringen op og har fået vores professionelle konsulenter til at rådgive og formidle virksomheder omkring sourcing til it eller andre projekter som bliver en for stor mundfuld for virksomheden. Vi holder løbende arrangementer omkring sourcing og andre relevante emner omkring projektledelse.

 

Er du interesseret i Peak Consulting Group

Så find mere information på denne side

Læs mere