Løsninger - til forskellige projekt udfordringer - Peak Consulting Group ApS

Konsulentydelser

Løsninger

Baseret på Best Practice, afprøvet i virkeligheden

Vi har mange løsninger til forskellige projektudfordringer, som vi bruger til at hjælpe vores kunder. Men her er nævnt tre løsninger, som vi oplever går igen, og som vi har stor efterspørgsel på. Netop i forhold til disse tre løsninger har vi konsulenter, som har teoretisk og praktisk erfaring.

Løsninger med ISO/IEC-27001

Vi har løst mange af vores kunders behov ved at have en fokus på en struktureret tilgang til arbejdet med informationssikkerhed og implementering af ISO/IEC-27001. Hvor at risikostyring spiller en stor rolle.

Programkontor-in-a-box

Peaks programkontor-in-a-box er et værktøj baseret på teoretisk viden gennem års erfaringer, tilpasset og raffineret til en virkelig operationel afprøvet samling af compliant værktøjer – det løser jeres virksomheds udfordringer og sikrer, at I kan fastholde fokus på værdiskabelsen i jeres firma.

Sourcing

Beslutninger om sourcing bliver stadig mere komplekse, og valget mellem de mange muligheder kan virke uoverskuelig. Derfor har Peak taget udfordringen op. Vi har fået vores professionelle konsulenter til at rådgive og formidle virksomheder vedrørende sourcing til it eller andre projekter, som bliver en for stor mundfuld for virksomheden. Vi holder løbende arrangementer om sourcing og andre relevante emner, der relaterer sig til projektledelse.

 

Er du interesseret i Peak Consulting Group

Så find mere information på denne side

Læs mere