Løsninger

Sourcing – vi hjælper dig trygt gennem processen

Har du brug for løsning indenfor Sourcing

Peak Consulting Group»Konsulentydelser»Løsninger»Sourcing – vi hjælper dig trygt gennem processen
 IT-markedet udvikler sig hurtigt, og leverandørfeltet er i løbende forandring. Beslutninger omkring sourcing bliver stadig mere komplekse, og valget mellem de mange muligheder kan virke uoverskueligt.

 

Peak kan hjælpe dig med en accelereret og pragmatisk tilgang. Vi er eksperter i multi-sourcing, og vi har indgående erfaring med IT-drift, udvikling og vedligehold, som vi kender fra begge sider af forhandlingsbordet.

Sourcing på SKI

Vi kan hjælpe dig igennem sourcing på SKI 02.22, hvor du nu har mulighed for hel eller delvis outsourcing af IT-drift, ligesom du kan indgå aftale om brug af datacenter faciliteter.

Du kan gøre det ved en direkte tildeling eller via miniudbud. Peak har erfaringen og metoderne klar til at hjælpe dig, og vi har allerede de første opgaver på denne nyskabende SKI-aftale.

Vi kan hjælpe dig med følgende opgaver:

sourcing

Sourcing Strategi

 • Kortlægning af fremtidsscenarier
 • Estimering af påkrævede ressourcer
 • Review af status og tidshorisont
 • Skitsering af udfaldsrum
 • Prioritering af initiativer
 • Anbefalet Sourcing strategi
sourcing

Health Check, Assesment af kontrakt

 • Vurdering af eksisterende leverancer ift. aktuelt behov
 • Identificering og prioritering af problemområder
 • Benchmarking
 • Forslag til optimering af eksisterende aftaler
 • Forlængelse, genudbud, justering, re-implementering
sourcing

Forberedelse og gennemførelse af udbud

 • Forretningens prioriteringer og krav
 • Aktiv anvendelse af markedsdialog
 • Valg af udbudsproces, vurderingskriterier og kommerciel ramme
 • Tilbudsevaluering og forhandlingsforløb
 • Implementering af kontrakten i praksis
 • End-to-end projektledelse af hele forløbet.

Vi hjælper dig til at blive en god kunde, således at du skaber mulighed for at få en god leverance og sikrer et udbytterigt samarbejde med leverandøren.

Og så har vi en forkærlighed for at bruge markedet – det er jo derfra, du henter din nye løsning eller service. Vi faciliterer indledende markedsdialog, Request for Information og anvender fleksible udbudsformer for at sikre størst udbytte ved at gå i dialog med markedet. Erfaringen er, at det efterfølgende skaber en bedre anskaffelsesproces og resulterer i en bedre løsning og kontrakt. Og det er jo, det handler om..

Se om den nye Statens nye projektmodel

 

Tag kontakt til en af vores konsulenter til højre eller læs mere omkring vores andre løsninger her

Peak arrow

Relevante kurser

Vi har en masse kurser i vores kursuskalender indenfor IT sourcing.

Find det kursus der passer til dig.

Peak arrow