Løsninger

Accelerering af IT sourcing

Peak Consulting Group»Konsulentydelser»Løsninger»Accelerering af IT sourcing

Vi kender IT-markedet, spillerne og strategierne

I Peak er vi eksperter i multi-sourcing, hvor der skal etableres eller revideres aftaler med flere forskellige IT leverandører, der så løfter hver deres specifikke opgave i IT-værdikæden – ideelt set i samspil med hinanden og med virksomheden.

Vores management konsulenter har indgående erfaring med IT-drift, udvikling og vedligehold, fra begge sider af bordet af. Dette gør, at vi er I stand til at designe en it sourcing proces der er væsentligt kortere end man ellers ser.

Fast og fleksibel
Vi etablerer faste rammer, struktur og sprog omkring arbejdet med de forskellige sourcing udbud, der sikrer høj hastighed. Vi tager udgangspunkt I jeres faglighed og i Jeres medarbejderes kompetencer, som vi forventer besidder den nødvendige detailviden til at definerer indhold og krav i til de enkelte sourcing udbud, herunder især viden om Jeres it og forretningsmæssige behov

Peaks konsulentteam supplerer med relevant markedserfaring samt om nødvendigt inddragelse af yderligere Subject Matter Experts (SME). Samtidig forventer vi at omstændighederne ændrer sig hen af vejen, herunder når der laves en vurdering af eksisterende materiale, hvorfor selve processen skal forholde sig fleksibelt og tilpasse sig disse løbende undervejs.

Takt baseret arbejde
Vi ved at Jeres IT’s medarbejdere har en travl hverdag med håndtering af den daglige drift og især når sourcing initiativerne begynder at rulle for alvor. Derfor lægger vi op til en taktbaseret arbejdsform hvor vi forsøger at bibeholde et løbende momentum i arbejdsprocessen og skabe en fast takt der simplificere bl.a. koordinering. Vi har god erfraing med at planlægge 2 workshopdage om ugen, hvor vi får Jeres medarbejderes input. Tiden imellem bruger kerneteamet på at samle op og tilrettelægge de efterfølgende workshops og fabrikere endeligt udbudsmateriale.

Bred involvering
Vi tror på at bred involvering er med til at skabe de bedste resultater og det bedste grundlag for en efterfølgende forankring af de enkelte aftaler.

Genbrug af eksisterende materiale
Vi har baseret vores oplæg på, at der skal foretages nogen bearbejdning af eksisterende materiale fra nuværende aftaler, da det erfaringsmæssigt altid er nødvendigt, men viser det sig at det har et høj kvalitet og genbrugsværdi, kan de enkelte udbudsforløb afvikles hurtigere.