Sourcing – vi hjælper dig trygt gennem processen - Peak Consulting Group ApS

Løsninger

Sourcing – vi hjælper dig trygt gennem processen

Har du brug for løsning indenfor Sourcing

Peak Consulting Group ApS»Konsulentydelser»Løsninger»Sourcing – vi hjælper dig trygt gennem processen
IT-markedet udvikler sig hurtigt, og leverandørfeltet er i løbende forandring. Beslutninger omkring sourcing bliver stadig mere komplekse, og valget mellem de mange muligheder kan virke uoverskueligt.

 

Peak kan hjælpe dig med en accelereret og pragmatisk tilgang. Vi er eksperter i sourcing, og vi har indgående erfaring med sourcing af IT-drift, udvikling, vedligehold og softwareløsninger, som vi kender fra begge sider af forhandlingsbordet.

Vores erfarne konsulenter kan hjælpe dig fra de indledende overvejelser og helt i mål til den nye leverance er i drift.

Nyere opgaver indenfor sourcing rådgivning har blandt andet omfattet:

 

Sourcing strategi

Hvordan udnyttes de stadigt flere muligheder bedst, hvordan får man styr på brugen af Public cloud, og hvordan imødekommes organisationens behov for hurtig leverance af nye platforme, systemer etc?

 • Kortlægning af behov og mulige udfaldsrum
 • Kortlægning af bindinger, afhængigheder mellem leveranceområder – kan der vælges forskellige leverandører, eller er det mest effektivt med samme?
 • Prioritering af initiativer
 • Anbefalet Sourcing strategi, roadmap for udbuddet og plan for implementering

Contract Management

En portefølje af store kontrakter og langvarige leverancer fører ofte til behov for en formaliseret og kontinuerlig styring af kontrakternes leverancer, KPI’er, tekniske og kommercielle justeringer etc.

Vi kan assistere dig i at optimere dette i forhold til en konkret kontrakt, og vi kan assisterede dig i at implementere en formaliseret Contract management

Udbud – private og offentlige

Den grundige forberedelse er fundamentet for en succesfuld sourcing efter store løsninger, og det er vores erfaring, at forberedelsen også skal indeholde  den ledelsesmæssig forankring af plan og mål. En grundig afdækning af markedet og en efterfølgende dialog med udvalgte aktører er ofte værdifuld for den efterfølgende udbudsproces. Det gælder for private kunder, men også offentlige kunder kan med fordel anvende indledende markedsdialog, hvilket er helt på linje med anbefalinger fra Konkurrencestyrelsen.

 • Målet med udbuddet og den ledelsesmæssige forankring
 • Forretningens prioriteringer og krav, og de tilhørende tekniske krav
 • Kriterier for valg af løsning, leverandør og prioriteter
 • Markedsanalyse og gennemførelse af markedsdialog
 • Valg af udbudsproces, vurderingskriterier og kommerciel ramme
 • Gennemførelse af udbudsprocessen
 • Tilbudsevaluering og forhandlingsforløb
 • Implementering af kontrakten i praksis
 • End-to-end projektledelse af hele forløbet.

Peak har udviklet en agil udbudsproces, der i mange situationer kan reducere tids- og ressourceforbrug i udbudsprocessen for private udbud, og samtidig sikre en god løsning og kontrakt. Kontakt os for mere information.

Sourcing på SKI

Vi kan hjælpe dig hurtigt og effektivt igennem sourcing på SKI 02.22 rammeaftalen, hvor du nu har mulighed for hel eller delvis outsourcing af IT-drift, ligesom du kan indgå aftale om brug af datacenter faciliteter.

Du kan gøre det ved en direkte tildeling eller via miniudbud. Peak har erfaringen og metoderne klar til at hjælpe dig, og vi har allerede løst de første opgaver på denne nyskabende SKI-aftale.

Et 360-graders syn sikrer et godt forløb og gode løsninger

Vi hjælper dig til at blive en god kunde, således at du skaber mulighed for at få en god leverance og sikrer et udbytterigt samarbejde med leverandøren. Det handler blandt andet om tolerance, kompetence og opmærksomhed!

Og så har vi en forkærlighed for at bruge markedet – det er jo derfra, du henter din nye løsning eller service.

Vi faciliterer indledende markedsdialog, Request for Information og anvender fleksible udbudsformer for at sikre størst udbytte ved at gå i dialog med markedet. Erfaringen viser, at det efterfølgende skaber en bedre anskaffelsesproces og resulterer i en bedre løsning og kontrakt. Og det er jo, det handler om.

 

Sundhedstjek på eksisterende kontrakter

Selv store og vigtige kontrakter har det med at samle støv på hylden. Ofte er der gevinster at hente ved et grundigt eftersyn og en genforhandling med leverandøren.

 • Passer kontrakten stadig til dine behov?
 • Får du det, du har bestilt?
 • Er pris og ydelser fulgt med markedet?
 • Optimeringsmuligheder
 • Genforhandling, mål, plan og forhandlingsstrategi

 

Brug for rådgivning?

Tag kontakt til en af vores konsulenter

Peak arrow

Sæt fokus på din kompetenceudvikling

Find det kursus der passer dig

Læs mere her
Peak arrow