Forandringsledelse - Peak Consulting Group ApS

Rådgivning

Forandringsledelse

Implementering med forandringsledelse

Forandringsledelse og organisatorisk implementering

7 ud af 10 forandringsprojekter i organisationer fejler, og gevinsterne udebliver!

 

I alt for mange forandringsprojekter lades forretningens ledere og medarbejdere i stikken.

Projekternes primære fokus er på de tekniske leverancer og i mindre grad på ledelse af den forandringsproces, der er nødvendig for at ledere, medarbejdere og kunder i sidste ende kan tage leverancerne i brug rettidigt og på et tilfredsstillende højt niveau.

Forandringsprocessen

Prisen for at undervurdere ledelse af forandringsprocessen er høj. Medarbejdere og ledere, der ikke forstår forandringen, og som mangler motivation, fordi de ikke er blevet klædt tilstrækkeligt på, til at kunne agere i den nye virkelighed, kan blive til modstandere.

Og de vil få startvanskeligheder, når løsningerne skal tages i brug.

Konsekvensen er, at forretningen oplever unødigt produktivitetstab før, under og efter idriftsættelse samt trivselsproblemer og manglende realisering af de forudsatte gevinster.

Endvidere vil oplevelsen af den "utilstrækkelige proces" aflejre sig negativt i forretningen og begrænse omstillingsevnen.

Peak og forandringsledelse

Hos Peak hjælper vi virksomheder og organisationer med at skabe reelle forandringer. Det sker med afsæt i vores brede erfaringsbase fra de største danske virksomheder samt best practice værktøjskassen inden for feltet,

Vi kan hjælpe jeres organisation med at få roller og ansvar klarlagt samt få sat struktur på jeres forandringsunderstøttende aktiviteter, så I opnår en bedre succesrate og realisering af business casen.

Ved at vurdere jeres unikke vilkår og udfordringer kan vi sammen identificere relevante tiltag, der styrker jeres tilgang til at kunne sikre effektive forandringer, hvad enten det er i forhold til det enkelte forandringsprojekt/program eller forretningens generelle evne til at implementere nyt.

Samspillet

Ledelse af forandringer er et samspil mellem mange aktører i organisationen. Peak tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der kan løfte kompetencerne hos jeres relevante målgrupper.

Tror I på, at fremtiden tilhører dem, der adræt formår at agere i forhold til ændringer i omgivelserne?

Kontakt Peak ved at skrive en mail til info@peakconsulting.dk hvis I ønsker en dialog om, hvordan jeres organisation kan blive bedre til at skabe reelle forandringer.

  • Vejen til realisering af gevinster går som oftest via forandring af adfærd hos mennesker - forandringer som sjældent sker uden ledelsesmæssig støtte.

    Michael Søby Andersen

    Fagansvarlig for forandringsledelse og organisatorisk implementering i Peak

Peak arrow

Relevante kurser

Vi har en del kurser om forandringsledelse.
Kig vores kursuskalender igennem og find det rigtige kursus til dig.

Læs mere
Peak arrow