IPMA projektledelse - Peak Consulting Group

Projektledelse

IPMA projektledelse

Forstå IPMA projektledelse

 

 

 

Om IPMA projektledelse

En IPMA projektledelsescertificering er en krævende og berigende certificering, hvor man som projektleder kommer igennem en refleksionsproces.

Processen

Under processen skal man vurdere sine egne ledelsesmæssige kompetencer, metoder og erfaringer. Det er derfor en god idé at have indsigt i flere af de basale projektledelsesværktøjer til styring og ledelse.

Mange af vores deltagere har ofte kendskab til forskellige metoder og værktøjer, som de benytter i deres hverdag i de projekter, som de enten leder eller er med til at gennemføre i forskellige virksomheder/organisationer.

Disse metoder og værktøjer er ofte tillært via en praktisk oplæring fra en kollega eller interne kurser. Det betyder, at man ofte har tilegnet sig en solid praktisk anvendelse og erfaring i at bruge de enkelte værktøjer og modeller.

Under vores uddannelsesforløb hjælper vi med at koble disse metoder og værktøjer til IPMA, samt identificere hvor den enkelte deltager har ”huller i osten”, dvs. vi hjælper deltagerne med at afdække andre metoder og værktøjer, som de med fordel kan benytte sig af.

Se filmen og find ud om IPMA projektlederuddannelsen er noget for dig.

Agil transformation

Projektledelsesforløb

Peaks projektledelsesforløb er designet, så deltagerne får både indsigt og øvelse i metoderne samt en forståelse for den ledelsesmæssige tilgang, en projektleder skal have for at få succes med sine projekter. Forløbet rummer en stor grad af deltagerinvolvering og erfaringsudveksling mellem deltagere og undervisere.

Desuden rummer forløbet en række sparringssessioner, hvor deltagerne får inspiration og sparring i at udfylde IPMA ansøgningen og selvevalueringen samt geares til den skriftlige eksamen. Peaks projektlederuddannelse er som én af de få i Danmark registreret af IPMA. Det betyder, at al undervisningsmaterialet er verificeret og screenet af IPMA.

Vores IPMA-undervisningsforløb er timet, så det passer ind i de datoer, som IPMA certificeringen løbende planlægger. Dette giver en god sammenhæng mellem de deadlines og aktiviteter, der er hos IPMA og vores uddannelsesforløbs aktiviteter og sessioner.

Certificering

En IPMA certificering kommer man ikke sovende til. Det er en omfattende og krævende certificering, og det er derfor vigtigt, at deltagerne reelt har tid til at kunne fordybe sig i processen. Det betyder, at man skal kunne afsætte tid i sin hverdag til at løse både opgaver, læse litteratur, deltage i kurset og ikke mindst udfylde dokumenterne til IPMA.

En IPMA certificering handler om mere end blot at huske nogle konkrete værktøjer og modeller; det handler om indsigt, forståelse og evnen til at kunne reflektere som en god projektleder.

  • Vær bevidst om modeller og processer, så de hjælper dig til at skabe fremdrift.

    Henrik Timm

    Fagansvarlig for Projekt- og Programledelse

Peak arrow

Relevante kurser

Vi har en del kurser om IPMA®. Kig vores kursuskalender igennem og find det rigtige kursus til dig

Peak arrow