Best Practice

PRINCE2 er en Best Practice projektledelsesmetode, der omfatter organisation, ledelse, styring og kontrol af projekter. Peaks erfaring er, at vore kunder oplever PRINCE2 som løsningen på mange af organisationens udfordringer i forbindelse med projekter,

herunder:

 • En dokumenteret business case
 • Klart defineret omfang og ændringsstyring
 • Klare roller og ansvarsområder
 • Anvendelse af erfaringer
 • Inddeling i ledelsesfaser
 • Klart definerede produkter
 • Afvigelsesstyring
 • Tilpasning til organisationen

PRINCE2 skaber fundamentet for vellykkede projekter ved

 • Anvendelse af en fælles terminologi og struktur
 • Fleksibel anvendelse af ressourcer på tværs i organisationen
 • Optimal anvendelse af organisationens ledelse med fokus på
  afvigelsesstyring og godkendelse af hver projektfase
 • Fokus på hurtig og kontrolleret opstart
 • Klart overblik over projektstatus
 • Styret og kontrolleret afslutning