PRINCE2® Projektledelse - Peak Consulting Group ApS

Projektledelse

PRINCE2® Projektledelse

PRINCE2® Best Practice standarden til projektledelse

PRINCE2® er en Best Practice projektledelsesmetode, der omfatter organisation, ledelse, styring og kontrol af projekter.

Vores erfaring med PRINCE2®

Peaks erfaring er, at vores kunder oplever PRINCE2 som løsningen på mange af organisationens udfordringer i forbindelse med projekter, herunder:

• En dokumenteret business case

• Klart defineret omfang og ændringsstyring

• Klare roller og ansvarsområder

• Anvendelse af erfaringer

• Inddeling i ledelsesfaser

• Klart definerede produkter

• Afvigelsesstyring

• Tilpasning til organisationen

PRINCE2 skaber fundamentet for vellykkede projekter ved:

• Anvendelse af en fælles terminologi og struktur

• Fleksibel anvendelse af ressourcer på tværs i organisationen

• Optimal anvendelse af organisationens ledelse med fokus på afvigelsesstyring og godkendelse af hver projektfase

• Fokus på hurtig og kontrolleret opstart

• Klart overblik over projektstatus

• Styret og kontrolleret afslutning

Bemærk at Peak Consulting Group har danske undervisere

Verdens mest anerkendte Best Practice indenfor projektledelse

Peak arrow