Risikostyring og best practice - Peak Consulting Group

Rådgivning

Risikostyring

Få styr på din risikostyring

Ro i maven – det er dét, vi gerne vil opnå med risikostyring.

Risikostyring er en naturlig del af en enhver fornuftig projektmodel, med risikoregistrere og processer – men er risikostyring bare en sovepude? For hvor mange gange ser vi ikke, at de reelle og farlige risici blot bliver diskuteret, accepteret og noteret i en risikolog, og så overser vi efterfølgende den tikkende bombe som de udgør.

 

Ofte ser vi at styregruppen accepterer risici, der enten ligger udenfor deres beslutningsmandat, eller som af andre grunde er noget, de ikke kan kontrollere eller påvirke. Det er lige netop her, at risikostyring på portefølje niveau gør en forskel, fremfor at håndtere en masse små projektrisici, som man i realiteten kan håndtere inden for projekternes eksisterende rammer.

Hvis vi borer mere i de risici som blot accepteres, og ofte negligeres når de gemmer sig i risikologgen, er vores erfaringer, at vi kan minimere forsinkelser, scope-ændringer og fejlslagne projekter.

Igennem professionalisering af risikostyring får vi løftet det strategiske niveau i dialogen, så den ikke munder ud i rundbordsdialog og endeløse oplistninger af de sædvanlige ting der altid kan gå galt.

Det er i virkeligheden her, at vi kan ændre succesraten i vores projekt ved blot at fjerne bare én accepteret risiko, for hvert projekt vi ønsker at gennemføre. Men det gør ondt, for der skal kæmpes, og ofte har vi skiftet job eller funktion, så vi ikke ser effekten af den tikkende bombe, vi accepterede.

Risikostyring er mere end en proces, det er ledelse og holdning samt villigheden til at gøre noget ved det, der er svært.

Hos Peak kan vi facilitetere et holdningsskifte, forankre risiko governance og træne jeres organisation i at  blive mere bevidste, når I accepterer risici.

Accepter og vågn op, før det er for sent …

Best practice, styr på processerne, modenhed og ro i maven.

Det er det, vi gerne vil opnå med risikostyring.

Som en naturlig del af en enhver fornuftig projektmodel, indarbejdes processer og rammer for risikostyring.

Men er risikostyring ikke bare en sovepude?

For hvor mange gange ser vi ikke, at de reelle og farlige risici bliver accepteret, og så overser vi den tikkende bombe,
en accepteret risiko kan være.

Kontrol over risikostyring

Ofte accepterer vi risici, der enten ligger udenfor vores beslutningsmandat, eller som af andre grunde er noget,
vi ikke kan kontrollere eller påvirke.

Men er det ikke netop her, at risikostyring batter? At man kan benytte sig af styring af risiko, i stedet for at håndtere en masse små projektrisici.

Om man i realiteten kan håndtere med projekttolerancen eller andre midler, der er indenfor projektets mandat.

Sætter vi bagatelgrænsen højt i vores styring af risiko, og borer mere i de accepterede risici, vil vi minimere forsinkelser, scope-ændringer og fejlslagne projekter.

Samtidig løfter vi risikostyring til den ledelsesdisciplin, som den burde være, fremfor at gøre brug af en systematisk gennemgang af folks bekymringer og endeløse lister af ligegyldigheder for at demonstrere,
at vi følger best practice.

Best practice

Best practice er fundamentet, men ledelse af- og udfordringer ved beslutningsmønstre er der, hvor risikostyring løfter sig ud af modellernes favntag.
Hvor tit hører vi ikke, at man ikke skal kæmpe imod indstillinger, men omfavne dem?

Det er i virkeligheden her, at vi kan ændre succesraten i vores projekt ved blot at fjerne bare én accepteret risiko,
for hvert projekt vi ønsker at gennemføre.

Men det gør ondt, for der skal kæmpes, og ofte har vi skiftet job eller funktion, så vi ikke ser effekten af den tikkende bombe, vi accepterede.

Mere end en process

Risikostyring er mere end en process, det er ledelse og holdning samt villigheden til at gøre noget ved det, der er svært.

Hos Peak kan vi give indsigt og italesætte dette kompleks, og sætte bagatelgrænsen højt i jeres risikomodel.

Samtidig kan vi assistere i at træne jeres organisation i at blive mere bevidst, når I accepterer risici.

Hvis jeres virksomhed har brug for rådgivning så skriv til os på info@peakconsulting.dk

  • Proaktivitet er nøglen til god risikostyring - det handler om interessentstyring.

    Hans Heldbo

    Fagansvarlig for risikostyring i Peak

Peak arrow

Relevante kurser i risikostyring

Vi har en del kurser om risikostyring. Kig vores kursuskalender igennem og find det rigtige kursus til dig

Se kommende kurser
Peak arrow