Risikostyring og best practice - Peak Consulting Group ApS

Rådgivning

Risikostyring

Få styr på din risikostyring

Ro i maven – det er dét, vi gerne vil opnå med risikostyring

Risikostyring er en naturlig del af enhver fornuftig projektmodel med risikoregistre og processer – men er risikostyring bare en sovepude? For hvor ofte ser vi ikke, at de reelle og farlige risici blot bliver diskuteret, accepteret og noteret i en risikolog samtidigt med, at vi overser den tikkende bombe, som de udgør.

Ofte ser vi at styregruppen accepterer risici, der enten ligger udenfor deres beslutningsmandat, eller som af andre grunde er noget, de ikke kan kontrollere eller påvirke. Det er lige netop her, at risikostyring på porteføljeniveau gør en forskel.

Hvis vi borer mere i de risici, som blot accepteres og negligeres, når de gemmer sig i risikologgen, er vores erfaringer, at vi kan minimere forsinkelser, scope-ændringer og fejlslagne projekter.

Igennem professionalisering af risikostyring får vi løftet det strategiske niveau, så dialogen ikke munder ud i endeløse oplistninger af de sædvanlige ting, der altid kan gå galt.

Det er i virkeligheden her, at vi kan ændre succesraten i vores projekt, ved blot at fjerne bare én accepteret risiko, for hvert projekt vi ønsker at gennemføre.

Risikostyring er mere end en proces, det er ledelse og holdning samt villigheden til at gøre noget ved det, der er svært. Hos Peak kan vi facilitere et holdningsskifte, forankre risiko governance og træne jeres organisation i at blive mere bevidst, når risiciene accepteres.

Best practice, styr på processerne, modenhed og ro i maven. Det vil vi gerne opnå med risikostyring.

Kontrol over risikostyring

Ofte accepterer vi risici, der enten ligger udenfor vores beslutningsmandat, eller som af andre grunde er noget, vi ikke kan kontrollere eller påvirke.

Det er netop her, at risikostyring nytter, når man benytter sig af styring af risiko, i stedet for at håndtere en masse små projektrisici. Sætter vi bagatelgrænsen højt i vores styring af risiko og borer mere i de accepterede risici, vil vi minimere forsinkelser, scope-ændringer og fejlslagne projekter.

Vi løfter samtidigt risikostyring til den ledelsesdisciplin, som den burde være fremfor at gøre brug af en systematisk gennemgang af folks bekymringer og endeløse lister af ligegyldigheder for at demonstrere,
at vi følger best practice.

Best practice

Best practice er fundamentet, men ledelse af og udfordringer ved beslutningsmønstre er dér, hvor risikostyring løfter sig ud af modellernes favntag.

Hvor tit hører vi ikke, at man skal omfavne indstillinger fremfor at modarbejde dem? Det er her, hvor vi kan ændre succesraten i vores projekt ved blot at fjerne bare én accepteret risiko for hvert projekt, som vi ønsker at gennemføre.

Hos Peak kan vi give indsigt og italesætte dette kompleks, og sætte bagatelgrænsen højt i jeres risikomodel.

Hvis jeres virksomhed har brug for rådgivning så skriv til os på info@peakconsulting.dk

  • Proaktivitet er nøglen til god risikostyring - det handler om interessentstyring.

    Hans Heldbo

    Fagansvarlig for risikostyring i Peak

Peak arrow

Relevante kurser i risikostyring

Vi har en del kurser om risikostyring. Kig vores kursuskalender igennem og find det rigtige kursus til dig

Se kommende kurser
Peak arrow