Rådgivning

Risikostyring

Risikostyring

Accepter og vågn op, før det er for sent …

 

Best practices, styr på processerne, modenhed og ro i maven. Det er det, vi gerne vil opnå med risikostyring. Som en naturlig del af en enhver fornuftig projektmodel, indarbejdes processer og rammer for risikostyring. Men er risikostyring ikke bare en sovepude? For hvor mange gange ser vi ikke, at de reelle og farlige risici bliver accepteret, og så overser vi den tickende bombe, en accepteret risiko kan være.

Ofte accepterer vi risici, der enten ligger udenfor vores beslutningsmandat, eller som af andre grunde er noget, vi ikke kan kontrollere eller påvirke. Men er det ikke netop her, at risikostyring batter? At man kan benytte sig af risikostyring, i stedet for at håndtere en masse små projektrisici, som man i realiteten kan håndtere med projekttolerancen eller andre midler, der er indenfor projektets mandat.

Sætter vi bagatelgrænsen højt i vores risikostyring, og borer mere i de accepterede risici, vil vi minimere forsinkelser, scope-ændringer og fejlslagne projekter. Samtidig løfter vi risikostyring til den ledelsesdisciplin, som den burde være, fremfor at gøre brug af en systematisk gennemgang af folks bekymringer og endeløse lister af ligegyldigheder for at demonstrere, at vi følger best practices.

Best practices er fundamentet, men ledelse af- og udfordringer ved beslutningsmønstre er der, hvor risikostyring løfter sig ud af modellernes favntag. hvor tit hører vi ikke, at man ikke skal kæmpe imod settings, men omfavne dem? Det er i virkeligheden her, at vi kan ændre succesraten i vores projekt ved blot at fjerne bare én accepteret risiko, for hvert projekt vi ønsker at gennemføre. Men det gør ondt, for der skal kæmpes, og ofte har vi skiftet job eller funktion, så vi ikke ser effekten af den tickende bombe, vi accepterede.

Risikostyring er mere end en process, det er ledelse og holdning samt villigheden til at gøre noget ved det, der er svært.

Hos Peak kan vi facilitetere og italesætte dette kompleks, og sætte bagatelgrænsen højt i jeres risikomodel. Samtidig kan vi assistere i at træne jeres organisation i at blive mere bevidst, når I accepterer risici.

  • Proaktivitet er nøglen til god risikostyring - det handler om interessentstyring.

    Hans Heldbo

    Fagansvarlig for risikostyring i Peak

Kursuskalender

Se kommende kurser
Peak arrow