Krisestyring af projekter - Peak Consulting Group A/S

Krisestyring af projekter

Skab kriseberedskab, og beskyt jeres projekter

Krisestyring af projekter

Kriser opstår eller erkendes pludseligt, og sætter betydelige menneskelige eller materielle værdier på spil. Men det kan være meget svært at forudse hvornår og indenfor hvilket område, krisen opstår og får effekt i. Desuden har alle implicerede som oftest meget kort tid at reagere på krisen i. Det kan have fatale følger for projekter i organisationer og virksomheder.

Kan man planlægge for det uforudsete?

Ja, delvist. Men det kræver, at organisationen og dens ledere som helhed begynder at vende sig til tanken om kriser og uforudsigelighed som et vilkår for alle projekter. For ved at acceptere at alting kan blive vendt på hovedet, gøder organisationen jorden til, at en ud-af-boksen tankegang kan blomstre frem.

Når vi arbejder med kriserobusthed blandt vores kunder, anbefaler vi altid, at de starter med at udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen beskriver, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til. Her kan fokus med fordel være på fx:

  • Hvordan der træffes beslutninger
  • Hvad og hvor ofte kommunikeres der ud til medarbejdere og samarbejdspartnere
  • Hvilken (it) infrastruktur benyttes

Proaktiv krisestyring i projekter

Hvis vi zoomer ind på projekter i krisetider, så er et projekt en investering, der varetages på vegne af borgere eller aktionærer. De skal derfor beskyttes, når kriser træder ind. For at kunne etablere det rette beredskab omkring projekterne, er vores anbefaling altid på forkant at have foretaget følgende handlinger:

  1. Skab et fælles overblik over projekternes kritikalitet.
  2. Fastlæg governance-strukturen i relationen til kritikaliteterne og udarbejd passende dokumentation.
  3. Gennemfør undervisning i krisestyring.
  4. Test din projektorganisation.

Se vores webinarer om krisestyring og -robusthed

I april måned afholdte vi to webinarer om hhv. krisestyring og it-sikkerhed. Dem kan du se (eller gense) herunder. Du kan også booke en gratis og uforpligtende rådgivning med en af de to oplægsholdere, Sanne Buhl og Lars Møllegaard Lauritzen, hvis du har brug for mere konkret sparring på din situation.

Hvordan får du dit projekt gennem krisen? from Peak Consulting Group on Vimeo.

Gør informationssikkerhed operationel gennem forretningsdialog from Peak Consulting Group on Vimeo.