Kurser i projekt- og programledelse - Peak Consulting Group A/S

Kurser

Vi leverer kurser og kompetenceudvikling på alle niveauer i private virksomheder og offentlige organisationer, med særlig erfaring inden for undervisning i projekt- , program- og porteføljeledelse

Gå til kursuskalenderen

COVID-19: Særlige forhold i forbindelse med afholdelse af kurser- og uddannelsesaktiviteter med fysisk tilstedeværelse

Formålet med denne vejledning er at undgå COVID-19 smittespredning, at sikre sikker afholdelse og gennemførsel af kurser- og uddannelsesaktiviteter med fysisk tilstedeværelse afholdt hos Peak Consulting Group.

Grundet COVID-19 restriktionerne, så skal du fremvise et Coronapas. Et Coronapas er en dokumentation for, at du enten er færdigvaccineret, er tidligere smittet (din positive test skal være foretaget inden for de seneste 14-180 dage for, at være gyldig som dokumentation) eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer ved kursusstart.

Vær opmærksom på at dit Coronapas skal være gyldig under hele kurset.

Overordnet gælder følgende:

  • Afvikling af kurser- og uddannelsesaktiviteter med fysisk tilstedeværelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for forsamling.
  • Som minimum følges de generelle retningslinjer og krav fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning (symptomer på sygdom, hygiejne- og afstandskrav).
  • Udover de gældende regler for forsamling er det lokalets størrelse, der bestemmer antallet af personer, som må opholde sig i et givent rum.

Afstand

I forbindelse med afvikling af kurser- og uddannelsesaktiviteter skal der sikres tilstrækkelig afstand mellem kursisterne for at mindske fysisk kontakt. Det er derfor, udover forsamlingskravet, lokalets størrelse, der bestemmer grænsen for antallet af kursister.

Der gælder følgende krav til kursuslokaler:

  • Minimum 1 meters afstand mellem alle kursister. Er der deltagere fra steder med stor smittespredning/sårbare bør større afstand mellem kursister overvejes.
  • Minimum 2 meter fra underviser til forreste kursist. Derudover afsættes et tilpas antal kvadratmeter som underviserrum, så underviseren/-erne kan bevæge sig rundt med god afstand til kursisterne.
  • I grupperum er der ikke krav om ”underviserrum”.

 

Hygiejne

Lokaler der anvendes til kurser- og uddannelsesaktiviteter, skal leve op til retningslinjerne for god hygiejne på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Udover de generelle råd gælder:

  • Kursusstedet sørger for at håndsprit, mundbind og handsker altid vil være tilgængeligt i lokalet.
  • Alle skal vaske eller spritte hænder når man ankommer til lokalet.
  • Ved afslutning af hver kursusdag skal overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr med videre sprittes af.

Denne vejledning kan ændre sig i takt med ændringer i den nationale plan for håndtering af COVID-19.

Vil du vide om vores uddannelses- og kursusbetingelser

Din genvej til Peak

Få personlig rådgivning

Konsulentydelser

Har du brug for rådgivning om vores konsulentydelser?

Læs mere