Baggrund for kursus og uddannelse - Peak Consulting Group

Kurser

Baggrund for kursus og uddannelse

Læs nærmere om baggrund for kursus og uddannelse

Peak Consulting Group»Kurser»Baggrund for kursus og uddannelse

Baggrunden for vores kursus og uddannelse

Peak Consulting Group startede i sommeren 2006 med at holde PRINCE2® uddannelse for vores egne konsulenter, og efter interesse fra vores kunder, begyndte vi at etablere åbne hold i efteråret 2006.

 

Som årene gik, steg efterspørgslen fra vores kunder efter kurser og certificeringer i projekt- og programledelse, i takt med de implementeringer af Best Practice standarder i den private sektor.

Derfor blev vi ambitiøse og tog handling, og blev derfor det første selskab i Skandinavien der blev akkrediteret som både konsulent- og uddannelsesvirksomhed indenfor PRINCE2, MSP og P3M3 på en gang.

Peaks motto er "de bedste mødes på toppen", og derfor har vi udvalgt de bedste af vores konsulenter til at undervise på kurser og uddannelsesforløb, samt vi har headhuntet de bedste i branchen til at lede og drive vores uddannelsesafdeling.

Kvalitetssikring, det betyder alt for os

Peak er den eneste Skandinaviske virksomheder er er akkrediteret som både konsulent- og uddannelsesvirksomhed indenfor PRINCE2, MSP og P3M3. Peak kursus og uddannelse bliver årligt auditeret af det engelske Cabinet Office.

PRINCE2® Foundation & Practitioner in English
programledelse
Kursus og uddannelse

Alle kurser og uddannelsesforløb bliver evalueret af deltagerne, på en skala fra 1-5 (5 er det bedste), hvor undervisernes gennemsnitlige score for kommunikationskompetencer og faglig viden altid ligger over 4.5.

Læs mere om vores kvalitetssikring

Altid all-inclusive

Når du tilmelder dig et kursus i Peak, kan du altid være sikker på at der ikke tilstøder uventede omkostninger senere. Alle kurser, uddannelser og workshops inkluderer altid alle materialer, bøger, eksamener, forplejning m.v.

Undervisere der kobler teori og praksis

Alle undervisere har indgående erfaring koblet med dyb teknisk og faglig ballast. Vi stiller som krav, at alle vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at være aktive konsulenter indenfor deres fagområde. Dette er med til at sikre, at alle uddannelser kombinere teori og praksis, understøttet af aktuelle og relevante cases..

Vi leverer uddannelse på tværs af europa

Selvom Peak har sin oprindelse i Denmark, så har vi foruden vores fastansatte konsulenter også en række associerede undervisere. Dette gør at vi tilbyder kurser på tværs af Europe, på lokalsprog..

Peak er en del af Asseco Group, som også har eLearning og uddannelsesvirksomheder globalt.

Vi sikrer de optimale forudsætninger for læring

Når du tilmelder dig et kursus hos Peak, så modtager du manualer samt tilpassede forberedeklsesmaterialer (ved certificeringskurser). Vi stiller lyse lokaler til rådighed, med tilknytte gruppe eller break-out lokaler, og sørger for al forplejning.

Peak har foruden vores egne lokaler i Danmark og Norge, også præ-screenet en række lokationer, som er egnet til læringsformål..

Vores læringsprincipper i kursus og uddannelse

Vores læringsprincipper er fundamentet for alle vores uddannelser. I Peak fokuserer vi på følgende 5 læringspricipper:

 1. Virkelighed Hvert kursus er baseret på deltagerens egen hverdag og problemstillinger
 2. Udfordrende Hvert kursus er både udfordrende og præsenterer relevante problemstillinger
 3. Dialog Vores kurser er baseret på en ligeværdig dialog imellem alle tilstede. Det forventes desuden at deltagerene bidrager aktivt under kurset, som køres som en kombination af teori gennemgang og øvelser. Ved gennemgang af teori inddrages praktiske real-life cases og eksempler.
 4. Refleksion Hvert kursus er designet så det giver 'stof til eftertanke'
 5. Variation hvert kursus er baseret på variation af perspektiver, værktøjer og pædagogik, for at optimere læringseffekten for deltagerne..
Effektmåling af læring

Når vi arbejder med virksomhedsspecifikke uddannelser, anvender vi Peaks eget værktøj til effektmåling, Projektkompasset.dk. Projektkompasset er et værktøj, der giver en pejling/retning - derfor navnet Projektkompasset - af et projektteams (eller anden grupperings) kompetencer indenfor 6 Leadership- og 6 Management områder.

Med Leadership indenfor projektteamets arbejde menes der de bløde værdier, Dvs. kultur, vision, samarbejde, stolthed, vedholdenhed og kreativitet.

Management kompetencerne repræsenterer projektledelses aspekter som ledelseskontrol, brug af business case og udbyttestyring, ændringskontrol, risikostyring, interessent- og kommunikationsstyring samt organisering.

Værktøjet anvendes til:
 • Feedback til mulige indsatsområder for det team du befinder dig i eller leder i forhold til 6 Leadership – og 6 Management kompetencer
 • Sundhedscheck på projektteamet
 • Mulighed for at få benchmarket dit teams imod andre teams i din virksomhed eller i forhold til projektkompassets totale database
 • Give inspiration til teori og kurser som kan anvendes til at udvikle dine/jeres kompetencer
 • Lister dine konkrete svar, som kan sammenholdes med dine kollegers
 • Effektmåling, ved at anvende før samt 6 måneder efter endt uddannelsesforløb
Peak lokaler I København

Lyse, Funktionelle Og Behagelige Omgivelser For At Øge Motivation, Kreativitet Og Stimulere Læring

Når vi etablerer kontorer eller etablerer workshops eller undervisningsforløb, hvad enten det er København, Odense, Århus, Ålborg eller i nærheden af vores kunder, bestræber vi os på at skabe rammerne om det bedst mulige læringsmiljø.