Formålet med IPMA projektledelse - Peak Consulting Group

Kurser

Formålet med IPMA projektledelse

Ipma projektledelse uddannelsesforløbet

Peak Consulting Group»Kurser»Formålet med IPMA projektledelse

Mål

Formålet med uddannelsesforløbet er at give deltagerne en solid teoretisk ramme for projektledelsesdisciplinen samtidigt med at den enkelte deltagers erfaringsniveau sættes i relation dertil.

 

Derudover vil deltagerne blive trænet i refleksion med det formål at udvikle egne kompetencer som projektleder.

Uddannelsen har et teoretisk afsæt i Bjarne Kousholts bøger: Projektledelse teori og praksis, Projektlederens formelsamling samt uddrag fra bogen Projektets styregruppe og IPMA-bogen Kompetencer i projektledelse suppleret af andre relevante artikler.

strategi

Forløbet

Vælger man at deltage i hele forløbet  strækker sig over 24 uger af i alt seks moduler, der indebærer 11 fremmøde dage, otte hele og tre halve dage.

I løbet af forløbet vil deltagerne gennemgå et forløb sammen med undervisere, der selv er erfarne projektledere, og derfor er i stand til at byde ind med relevante eksempler.

Forløbets elementer bliver præsenteret og gennemarbejdet ud fra individuelle opgaver og case-øvelser, der løses i grupper og efterfølgende præsenteres og drøftes i plenum.

Midtvejs i forløbet bliver IPMA selvvurderingen taget aktivt i brug, for at motivere og inspirere deltagerne i forhold til udfyldningen af den individuelle IPMA-ansøgning.

Forløbet kan også tages i en kortere form, så det er tilpasset en IPMA D-certificering. Vælges dette tager det kun 7½ dag fordelt på et færre antal moduler.

Udvikling

Gennem forløbet bliver den enkelte deltagers ledelsesmæssige erfaringer, udfordringer og resultater inddraget, så den enkelte deltager bliver bekendt med en metode, der er i stand til at udvikle deltagerens ønskede kompetenceområder.

Peaks model ”positiv udvikling” klæder deltagerne på, så de efter uddannelsesforløbet står stærkt, fordi de er blevet trænet og øvet i at identificere et personligt kompetenceområde samt at omsætte det til en personlig handlingsplan, som de derfra kan planlægge og korrigere ud fra.

Deltagerne vil gennem forløbet gennemgå en udvikling, der tager dem fra forståelsesniveau til refleksionsniveau.

  • Jeg får det, jeg har brug for, for at lykkes hos kunden. Sparring med gode kolleger, det rette udstyr, ro til at klare opgaver og efteruddannelse, så jeg kan holde min faglighed ved lige. Sammen med en attraktiv lønpakke er det en god ordning for mig.

    Hans Heldbo

    Managementkonsulent og fagansvarlig for risikostyring

Peak arrow

Relevante kurser i Ipma projektledelse

Vi har en del kurser om Ipma Projektledelse. Kig vores nyeste kurser igennem og find det rigtige til dig

Peak arrow