Kurser i projekt- og programledelse - Peak Consulting Group A/S

Kurser

Vi leverer kurser og kompetenceudvikling på alle niveauer i private virksomheder og offentlige organisationer, med særlig erfaring inden for undervisning i projekt- , program- og porteføljeledelse

Gå til kursuskalenderen

COVID-19: Særlige forhold i forbindelse med afholdelse af kurser- og uddannelsesaktiviteter med fysisk tilstedeværelse

Formålet med denne vejledning er at undgå COVID-19 smittespredning, at sikre sikker afholdelse og gennemførsel af kurser- og uddannelsesaktiviteter med fysisk tilstedeværelse afholdt hos Peak Consulting Group.

For både din og dine medkursisters skyld anbefaler vi, at du inden deltagelse på et kursus har et coronapas klar. Det betyder, at du har dokumentation for enten at være færdigvaccineret, tidligere smittet (din positive test skal være foretaget inden for de seneste 14-180 dage for, at være gyldig som dokumentation) eller testet negativ inden for de seneste 72 timer for hurtigtest og 96 timer for PCR test ved kursusstart.

Overordnet gælder følgende:

  • Afvikling af kurser- og uddannelsesaktiviteter med fysisk tilstedeværelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for forsamling.
  • Som minimum følges de generelle retningslinjer og krav fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning (symptomer på sygdom, hygiejne- og afstandskrav).
  • Udover de gældende regler for forsamling er det lokalets størrelse, der bestemmer antallet af personer, som må opholde sig i et givent rum.

Vil du vide om vores uddannelses- og kursusbetingelser

Din genvej til Peak

Få personlig rådgivning

Konsulentydelser

Har du brug for rådgivning om vores konsulentydelser?

Læs mere