Agile Product Owner 360°

Få teoretisk og praktisk indføring i product ownership

Kursusindhold
Product Owner 360° kurset er rettet specielt mod Product Owner funktionen i agile organisationer eller organisationer, der er undervejs i en agil transformation. Kurset giver både teoretisk og praktisk indføring i product ownership, og du bliver klædt på til at tage nye værktøjer i brug øjeblikkeligt. Som Product Owner i et Scrum team er det dit ansvar at sørge for optimering af forretningsværdi ved at skabe og kommunikere produktversion og strategi, vedligeholde og kommunikere backlog’en samt at guide teamet.

For at kunne gøre dette kræver det kendskab til klassiske Scrum Product Owner områder, som f.eks. user stories, release planning, demoer etc., men også værdien af faciliterede workshops, involvering og engagering af teams og interesser, som skaber ejerskab.

En Product Owner skal ikke blot kommunikere vision, strategi og backlog, men evne at skabe en dyb fælles forståelse hos alle for at øge teamets motivation og evne til selvorganisering omkring skabelse af forretningsværdi.

Kursusudbytte
   • Faciliterende lederskab – inddrage og engagere mennesker for at skabe ejerskab
   • Managementkrav
   • Etablering af backlog
   • User story kortlægning
   • Master planlægning og prioritering
   • Demoer og retrospektiver
   • Backlog refinement praktikker
   • Erhvervsrådgiver-netværk
   • Stakeholder-kommunikation
   • Ledelse og samarbejde
   • Team performance og motivation
   • Den agile tankegang

Målgruppe
Kurset er målrettet folk, der gerne vil have eller allerede har Product Owner-rollen, Team leads, analytikere og projektledere vil også drage stor fordel af dette kursus – især fordi de har en særlig interesse i at skabe forretningsværdi. Kurset er en workshop, der varierer mellem teori og praktiske aktiviteter. Deltagerne spiller en meget aktiv rolle på dette kursus.

Undervisere og sprog
Kurset afholdes med dansk underviser. Materialer er på engelsk.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere