Peak Consulting Group»Kurser & uddannelser»Change Management Practitioner

Change Management Practitioner

Kurset afholdes med dansk underviser samt engelsk manual og eksamen.

Change Management – på dansk forandringsledelse – fra APMG, er en internationalt anerkendt akkreditering ligesom f.eks. PRINCE2® og MSP®. Certificeringen er blevet til i et samarbejde mellem APMG og Change Management Institute, som er et internationalt og professionelt netværk af Change Managers.
Change Management kurset kan ses som en ny standard for den professionelle viden som kan og bør forventes af professionelle som arbejder med forandringsledelse. Kurset giver projektledere, ledere, forandringsagenter eller Change Managers m.fl., en række tilgange og værktøjer til gennemførelse og fastholdelse af de forandringer, som så ofte er forudsætningen for gevinstrealisering.

Mål
Practitioner kurset er designet til at give dig den nødvendige forståelse, til at kunne omsætte og tilpasse viden til praksis, indenfor områderne forandringer og individet, forandringer og organisationen, kommunikation og interessenter, samt forandringsledelsespraksis

Udbytte
Viden om interessenters engagement, effektiv kommunikation, påvirkning af forandringer, samt parathed og modstand
Viden om forandringsledelse relateret til projektledelse
Viden om hvordan man fastholder den nye tilstand, efter gennemførte forandringer
Forståelse for hvordan man tilpasser og omsætter den erhvervede viden indenfor forandringsledelse til anvendelse i praksis

For organisationen vil udbyttet bl.a. være øget sandsynlighed for succesfulde forandringer, minimering af risici i forbindelse med mislykkede initiativer, samt tilpasning af forandringstiltag, så de passer til etablerede, proces-drevne metoder (som fx PRINCE2® og MSP®).
Indhold

Kurset gennemgår følgende centrale emner: Læreprocesser, læringsstile, læringsdykket, motivation, persontyper, organisatorisk kultur, centrale forandringsmodeller, roller i forandringsledelse, forandringens drivkraft (vision), identificering, segmentering og kortlægning af interessenter, strategier for påvirkning, feedback og kommunikationstilgange, faktorer, barrierer og tilgange til kommunikation, kommunikationskanaler, planlægning af kommunikationsaktiviteter, identifikation og vurdering af forandringers påvirkning og påvirkning af interessenter, opbygning af organisatorisk forandringsparathed, opbygning af change teams, forberedelse til modstand, forandringsinitiativer relateret til projekter og programmer, samt koncepter til fastholdelse af forandringer.

Deltagerforudsætninger
Kurset er for dig, som allerede har bestået Change Management™ Foundation eksamen. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til at arbejde med forandringsledelse i praksis.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Dag 1 undervises der kl. 9.00 – 17.00 og dag 2 er der undervisning frem til middag, hvorefter Practitioner eksamen afholdes. Kurset er slut senest kl. 17. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset. Undervisningen veksler imellem gennemgang af teori, dialog og øvelser, hvor de lærte værktøjer og tilgange sættes i spil, relateret til en relevant case. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksaminer.

Change Management Practitioner eksamen
2 ½ times eksamen. Til eksamen må grundbog benyttes og den består af 80 multiple-choice spørgsmål. Der kræves 50% rigtige for at bestå.
Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. Underviseren skal foretage denne vurdering på selve kurset iht. APMGs retningslinjer.


Kommende kurser

 • 28 februar 2019

  Tidspunkt

  Fra : 28/02-2019 09:00

  Til : 01/03-2019 16:00

  Pris

  DKK 9.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. materiale og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø

 • 23 maj 2019

  Tidspunkt

  Fra : 23/05-2019 09:00

  Til : 24/05-2019 17:00

  Pris

  DKK 9.500,00

  Ekskl. moms

  Inkl. materiale og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø