Peak Consulting Group»Kurser & uddannelser»Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel

Du får en stærk kombinationen af e-læring, selvstudie og 3 dages undervisning med en fagligt yderst kompetent underviser med stor erfaring og indblik i anvendelse af den fællesstatslige it-projektmodel.

Udbytte
Du vil med dette kursus udvikle en grundig forståelse af Best Practice for statslig it-projektledelse; opbygge et solidt vidensfundament, du kan udnytte til at gennemføre effektive it-projekter i staten; erfaringsudveksle og netværksopbygge med kolleger.

Du ved, hvornår og hvordan den skal bruges, og du kan bruge den på et it-projekt i din egen organisation i overensstemmelse med hensigten; i henhold til budgetvejledningen og øvrige vejledninger til modellen.

Du har efter endt kursus kendskab til og forståelse for it-projektmodellen, og kan styre projekter efter retningslinjerne for gennemførelse af it-projekter i staten.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til dig, der har behov for kendskab til den fællesstatslige it-projekt-model. Du kan eksempelvis have rollen som projektleder, styregruppe-medlem eller hyppigt fungere som projektdeltager.

Forudsætninger
Det er en fordel at have lidt projekterfaring, fx med mindre projekter eller som projektdeltager. Der stilles dog ingen formelle forudsætninger for deltagelse.
E-læringsmodulet ”Den fællesstatslige it-projektmodel”, ca. 2 timer, 4 korte selvstudieguides til Digitaliseringsstyrelsens vejledninger samt Finansministeriets Budgetvejledning, ialt ca. 5 timer.
 
Undervisningsform
Den anvender metoder er Action Learning, det betyder at kurset (modulerne) er designet med udgangspunkt i, at læringen skal være umiddelbart anvendelig på deltagernes egne projekter. 
Arbejdsformen veksler mellem erfaringsbaseret gennemgang af modellens centrale elementer, gruppearbejde med udgangspunkt i case-materiale samt plenum-drøftelser. Casen ”Digitalisering af Velfærdsstyrelsen” er udviklet specifikt til dette kursus.

Kursusindhold
For at skabe optimalt overblik er kurset bygget op omkring faserne i den fællesstatslige it-projektmodel og de obligatoriske ledelsesprodukter.

Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
 Rammer for gennemførelsen af statslige it-projekter
 Praktisk brug af modellen
 Fasemodel
 Produktbaseret planlægning
 Risikohåndtering og –styring
 Organisering og roller
 Business Case og gevinstrealisering
Endelig vil du som deltager bl.a. skulle reflektere over i hvilket omfang og hvordan lever nuværende eller tidligere projekter op til de 5 principper for statslige it-projekter:

De 5 principper
 1) Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
 2) Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
 3) Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.
 4) Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
 5) Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring.De har en bred erfaring inden for den offentlige sektor, koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Vores undervisere
Kurset afholdes på dansk med danske materialer.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Peak på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Gå til CAMPUS
Kommende kurser

 • 28 februar 2019

  Tidspunkt

  Fra : 28/02-2019 09:00

  Til : 01/03-2019 17:00

  Pris

  DKK 6.995,00

  Ekskl. moms

  Inkl. materiale og forplejning

  Sted

  Lyngbyvej 2
  2100 København Ø