Generel projektledelse - Tilmelding i CAMPUS - Peak Consulting Group
Peak Consulting Group»Kurser»Generel projektledelse – Tilmelding i CAMPUS

Generel projektledelse – Tilmelding i CAMPUS

Du får en fokuseret og praksisorienteret projektlederuddannelse med mulighed for at træne metoder og projektværktøjer, så du bliver komfortabel med at anvende dem i ”den virkelige verden”.

Udbytte
Du opnår kompetencer i professionelt at udvikle og drive projekter i en politisk styret organisation, gennem hele et projekts livscyklus.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til dig som er kommende projektledere, projektledere med begrænset erfaring eller med erfaring fra mindre projekter.

Forudsætninger
Det er en fordel at have lidt projekterfaring, fx med mindre projekter eller som projektdeltager. Der stilles dog ingen formelle forudsætninger for deltagelse.
 
Kursusforberedelse
Vi anbefaler, at du gennemgår en række e-læringsmoduler i Campus som forberedelse. Se nærmere under de enkelte moduler (sessioner).
 
Undervisningsform
Den anvender metoder er Action Learning, det betyder at kurset (modulerne) er designet med udgangspunkt i, at læringen skal være umiddelbart anvendelig på deltagernes egne projekter. Derfor anvendes case projekter og situationer fra den “virkelige” verden i udstrakt grad.

Kursusindhold
Generel projektledelse sætter dig som deltager i stand til at udvikle og styre projekter professionelt i politisk styrede organisationer, gennem hele et projekts livscyklus.
Uddannelsen består af i alt 8 undervisningsdage fordelt på 3 moduler (sessioner):

Modul 1 fokuserer på grundlæggende projektværktøjer. Her lærer du at planlægge og gennemføre arbejdsopgaver i samarbejde med og gennem involvering af øvrige projektaktører.

Modul 2 har fokus på træning frem for undervisning. Modulet indledes med teoretiske og metodemæssige input omkring gruppedynamik og facilitering, hvorefter du og de andre deltagere arbejder med at gennemføre et opstartsseminar for et projekt.

Modul 3 giver dig en grundig forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer samt kommunikation om forandringsprojektet og konflikthåndtering. Du lærer desuden at håndtere overlevering og nedlukning af projekter samt projektevaluering med henblik på at skabe læring i projekter.
 
Om underviserne
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring.
De har en bred erfaring inden for den offentlige sektor, koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.
Kurset afholdes på dansk med danske materialer.

Tilmelding 
Gå til CAMPUS

Vil du vide mere?
For personlig rådgivning kontakt Pernille Mosser på 3113 5330 eller pm@peakconsulting.dk
Du er altid velkommen til at kontakte Peak på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk