Gevinstdrevne projekter i privat og offentlig sektor

Et 2-dages interaktivt kursus, som henvender sig til projektledere, forandringsledere og interne og implementerings-konsulenter i offentlige organisationer, der vil vide mere om roller, opgaver, processer og metoder til at få gevinsterne til at drive jeres projekter. Teori kommer både fra Managing Benefits © og forskellige forandringsteorier. Øvelser, cases, dilemmaer m.v. baserer sig på Peak Consulting Groups mangeårige erfaring fra kommuner, stat og regioner.

Kursusudbytte
Skarp på succeskriterier, mål, gevinster og leverancer
Du får metoder og evner til at hjælpe styregruppe, projektejere og bruger til at blive knivskarpe på mål og gevinster, de nødvendige forandringer og succeskriterier for leverancer.
I offentlige organisationer er det særligt vigtigt og afgørende for, at modtagerorganisationen, samarbejdsparter og den administrative og politiske topledelse fastholder interessen under og efter projektet.
Hands-on erfaring med metoder og værktøjer
Grundig gennemgang af og praktisk arbejde med workshops og skabeloner til gevinstkortlægning, gevinstbeskrivelser og gevinstplan.
 Viden om og metoder til ansvarsafklaring
 Viden om og metoder til at gør ansvaret klart, tydeligt og meningsfuldt for den strategiske ledelse og gevinstejerne. Det sikrer, at der også er nogen, der har fokus på forandringer og gevinster efter, at projektet er lukket ned
 Øget gevinstrealisering gennem struktureret og effektiv forandringsledelse

Alt undervisningsmateriale og undervisning er på dansk.

Deltageren får effektive og brugbare værktøjer og skabeloner til at håndtere implementering af projektet og kommende forandringer, herunder Best Practice Rapport, Change Management værktøjskasse og adgang til online værktøjer.

Program dag 1
• Introduktion og forventninger
 Gevinstdrevne projekter – hvad er det?
 Når fokus på leverancer, underordnes fokus på gevinster og forandringer.
 Hvad indebærer det?
 Overordnet proces – før, under og efter projektet
 Fra problemer, ideer, portefølje til forandring og faktisk gevinstrealisering
 Fra skåltale til ægte meningsfyldte projektdrivere
 Gevinstkortlægning
 Skab ”line of sight” fra mål til leverancer. Workshop og bearbejdning af gevinstkortet så det fortæller en sammenhængende historie
 Ansvar og opgaver
 Om at gå fra en leveranceorienteret til gevinstdrevet projektkultur og betydningen for ansvar og opgaver hos forretning, leverancer og modtagerorganisation
 Den gevinstdrevne styregruppe
 Hvad tager de sig af, og hvordan spiller du dem gode?
 Få gevinsterne valideret og trykprøvet
 Valideringsmetoder, Kanvas-metode og gevinstworkshop
 Simple eller komplekse forandringer
 Hvordan håndteres det forskelligt?
 Gevinstplanen
 Indhold, proces og anvendelse
 Opfølgningsmålinger
 Hvordan kan det gøres effektivt?
 Hvorfor er gevinstrealisering så svært?

Der bliver ikke fulgt op. Det kan skyldes ovenstående faktorer, men også manglende tradition og kultur for, at mål skal forfølges.
Der er for meget fokus på leverancerne og fluffy mål og forandringer behandles stedmoderligt. Ufuldstændig forståelse af forandringerne og hvad der skal til for at skabe dem.
Hvor mange offentlige projekter er ikke begrundet med ord som ”effektivisering”; ”bedre overblik”; ”lettere indberetning” o.s.v ?
Men de er ikke gevinster og det har en fatal betydning for projekterne. Ledelse og brugere efterspørger mening. Hvad betyder projektet for borgere, virksomheder og skatteborgere – og for os i afdelingen?
Effektivisering kan være et resultat af et projekt, men gevinsten kommer først når denne effektivisering omsættes til noget værdi, fx:
 Den frigjorte tid investeres i konkrete, specificerede kvalitetsforbedrede aktiviteter
 Den frigjorte tid anvendes til at tilføre nye opgaver (produktivitet)
 Den frigjorte tid høstes gennem personalereduktion til budgettet
 Mål og gevinster i business case og projekt

Program dag 2
Et projekt er tidsbegrænset. Men det er først efter projektet de største forandringer skal ske, og gevinsterne hentes hjem. Her er det ofte et uklart ansvar og manglende opfølgning

Effektivisering er ikke en gevinst
Alt for mange projekter har uklare og uinteressante mål og gevinster. Ikke sjældent er de formulerede gevinster i praksis succeskriterier for leverancerne; udarbejdet af projektledelsen og uden nogen form for sammenhæng til de ægte mål og ægte problemer som modtagerorganisationen arbejder med.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere