Grundlæggende it-systemforvaltning - Peak Consulting Group A/S

Grundlæggende it-systemforvaltning

Få styr på it-systemerne og skab værdi for forretningen

Når et nyt it-system er sat i søen, følger der et varigt sæt af opgaver og et varigt ansvar for systemet. Brugerne skal drage nytte af systemet, systemet skal holdes i luften, det skal videreudvikles, og det skal forblive sikkert at anvende.

I nogle organisationer (typisk store organisationer) er arbejdet sat fuldt ud i system efter fx ITIL-standarden. I andre organisationer er det op til systemejere og forvaltere at finde en måde at forvalte systemet på. Udfordringerne er ofte de samme:
• Samarbejde mellem it- og forretning samt inddragelse af brugere
• Fortsat udvikling af systemerne, så de understøtter forretningen og ikke forældes 
• Fordeling og varetagelse af roller og ansvar omkring systemerne 
• Leverandørstyring samt håndtering af hændelser og ændringer i samarbejde med interne og eksterne leverandører
•  Opbygning af viden og kompetencer i forhold til det enkelte system og afhængigheder systemerne imellem
• Styring og it-understøttelse af dokumentation, hændelser, servicedesk m.v. 
• Etablering af beredskaber, risikoanalyser og fastholdelse af et højt it-sikkerhedsniveau i henhold til ISO-standarder og GDPR
Grundlæggende systemforvaltning er et introduktionskursus, der giver alle aktører omkring it-systemer grundlæggende viden om opgaverne forbundet med forvaltning af it-systemer, og hvordan de kan takles i praksis.

Kursusmål
• Opnå indsigt i opgaverne forbundet med forvaltning af it-systemer
• Få inspiration til praktiske måder at løse opgaverne på
• Bliv i stand til at planlægge egen indsats efter kursus

Kursusudbytte
Ved at deltage på kurset får du en overordnet indsigt i opgaverne og inspiration til, hvordan opgaverne kan løses. Den store indsats ligger efter kurset, hvor du skal planlægge din egen indsats og måder at løse opgaverne på i din egen organisation.

Deltagerprofil
Kurset er målrettet alle aktører omkring it-systemer og har en varighed på én dag. Kurset er dermed målrettet såvel ledere og medarbejdere, der har ansvar og opgaver relateret til it-systemer i enten it- eller forretning. Typiske betegnelser kan fx være systemansvarlig, systemforvalter, systemejer, fagansvarlig driftschef eller tilsvarende. 

Deltagerforudsætninger
Kurset forudsætter, at du har en rolle i fht. et eller flere it-systemer, og at du dermed kan relatere kursets indhold til eget arbejde. På baggrund af kurset kan du planlægge egen indsats som leder eller medarbejder for at styrke den grundlæggende forvaltning af systemerne.

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage et kort introduktionshæfte og et refleksionsark. På refleksionsarket skal du vurdere status på de områder, som kurset omhandler. Vi anbefaler, at du afsætter 2 timer til din forberedelse.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 1-dags kursus fra kl. 9.00-16.00. 
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem individuelle refleksioner, gruppeøvelser og gennemgang af teori. 

Kursusindhold
• Samarbejde mellem it- og forretning samt inddragelse af brugere
• Fortsat udvikling af systemerne så de understøtter forretningen og ikke forældes 
• Fordeling og varetagelse af roller og ansvar omkring systemerne samt 
• Leverandørstyring samt håndtering af hændelser og ændringer i samarbejde med interne og eksterne leverandører
• Opbygning af viden og kompetencer i forhold til det enkelte system og afhængigheder systemerne imellem.
• Styring og it-understøttelse af dokumentation, hændelser, servicedesk m.v. 
• Etablering af beredskaber, risikoanalyser og fastholdelse af et højt it-sikkerhedsniveau i henhold til ISO-standarder og GDPR

Underviser og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med it-systemforvaltning. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. 
Kurset afholdes på dansk, og alle materialer er på dansk. 

Prisen indeholder
• Introduktionshæfte og refleksionsark
• Opfølgningsark
• Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere