ITIL® 3 Foundation - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

ITIL® 3 Foundation – med dansk underviser

På ITIL Foundation v.3 lærer du grundlæggende it service management, hvilket vil gøre det muligt for dig at bidrage til udviklingen af processerne i din afdeling.

Kursusudbytte
Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne:
• Definere service og forstå og forklare ITIL konceptet
• Definere og redegøre for mål og forretningsværdi for hver fase i livscyklen
• Redegøre for ITIL’s begreber, principper og modeller
• Forklare Service Deskens rolle og mål.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og proceskonsulenter som:
• Ønsker en grundlæggende forståelse af rammeværket, samt hvorledes det understøtter den digitale transformation
• Ønsker kendskab til et rammeværk, der understøtter den løbende forbedring af Service Management i organisationen
• Skal medvirke til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL
• Skal deltage i ITIL udviklingsprojekter eller forretningsudviklingsprojekter
• Skal arbejde med ét eller flere af ITIL principperne

Deltagerforudsætninger
Deltagerne bør besidde en generel viden om IT samt forståelse for deres egen forretning og arbejdsgange. Såfremt du tidligere har arbejdet med ITIL eller gennemført et undervisningsforløb inden for dette område, vil det være en fordel. Det er dog på ingen måde en forudsætning for deltagelsen, men alene et plus da mange begreber således vil være kendte. Kurset kan opleves som ganske intensivt, og der må forventes, at der afsættes tid til hjemmearbejde under kurset.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage fra kl. 9.00-17.30. Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.

Eksamen
Eksamen gennemføres på kursets sidste dag og er en multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål, alle med fire svarmuligheder. Da eksamen gennemføres på PC, er det vigtigt at medbringe denne på kursets sidste dag. Krav til beståelse er 65% (26 rigtige), og du har 1 time til eksamen.  

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med implementeringen af koncepter og principper inden for ITIL domænet. Underviserne bistår endvidere ofte i optimeringsopgaver af eksisterende processer i både offentligt og privat regi og har således praktisk erfaring fra mange forskellige brancher. Undervisernes erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast, muliggør et fokus på den praktiske anvendelse af rammeværket ITIL.
Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering og materialer er også på dansk.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere
Tid & sted

19 apr - 21 apr 2021

København Ø

DKK 12.000,00

Ekskl. moms

Inkl. certificering, materialer og forplejning