ITIL® 3 Practitioner - med dansk underviser - Peak Consulting Group A/S

ITIL® 3 Practitioner – med dansk underviser

På ITIL Practitioner v.3 lærer du, hvordan man forbedrer eksisterende organisationer, processer og værktøjer. Du får en forståelse af, hvordan forbedringsinitiativer kan struktureres, og hvordan du kan tilpasse ITILs rammeværk til organisationens særlige behov.

Kursusudbytte
Efter afsluttet kursus vil du have en klar forståelse af, hvordan man kan strukturere forbedringsinitiativer, og hvordan de iværksættes. Du vil desuden professionelt kunne indføre og tilpasse ITILs rammeværk til organisationens særlige behov.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til IT-professionelle, som skal deltage i ITIL-baseret forbedringsarbejde, f.eks.: interne IT-afdelinger og service providers

Deltagerforudsætninger
Kurset forudsætter et ITIL Foundation certifikat.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage fra kl. 9.00-17.30. Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.

Eksamen
• Multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål
• Open-book på engelsk
• Baseret på et scenarie
• Varighed: 2 timer og 48 minutter, hvis dit modersmål ikke er engelsk (Du har ret til 25% ekstra tid samt anvendelsen af medbragt ordbog, hvis dit modersmål ikke er engelsk – ordinær eksamenstid er 2 timer og 15 minutter)
• Beståelseskrav: 28 rigtige (70%)

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med implementeringen af koncepter og principper inden for ITIL domænet. Underviserne bistår endvidere ofte i optimeringsopgaver af eksisterende processer i både offentligt og privat regi og har således praktisk erfaring fra mange forskellige brancher. Undervisernes erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast, muliggør et fokus på den praktiske anvendelse af rammeværket ITIL.
Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering og materialer er på engelsk.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk

Læs mere