ITIL® 4 Foundation BRIDGE - Peak Consulting Group A/S

ITIL® 4 Foundation BRIDGE

Opgradering fra ITIL v3 til ITIL v4.
Bemærk, der modtages fortsat løbende opdateringer fra AXELOS (ejerne af ITIL), hvorfor der kan forekomme opdateringer til denne kursusbeskrivelse.

ITIL®4 skal ses som en evolution af den tidligere udgave (ITILv3 2011) og dermed bygges der videre på et allerede solidt og anerkendt rammeværk. ITIL®4 sikrer et pragmatisk og fleksibelt grundlag for og retningslinjer til organisationer og virksomheder, som oplever den digitale transformation på nært hold.
Rammeværket adresserer problemstillingerne omkring tilpasning og anskaffelse af de menneskelige, digitale og fysiske ressourcer og kompetencer, nødvendige i en nutidig organisation og understøtter således værdiskabelsen af services i organisationerne. Ydermere adresseres integrationen og samspillet til andre centrale områder i den digitale transformation herunder DevOps, Lean IT og agil udvikling.
Evolutionen til ITIL®4 er resultatet af feedback og erfaring fra tusinder af professionelle aktører og virksomheder inden for Service Management og bygger således på en solid erfaringsbase med fokus på praktisk anvendelighed. ITIL er fortsat leverandøruafhængig, public domain og skalérbar og må forventes at forblive de facto standard inden for IT Service Management.

Kursusmål
Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om ITIL® 4 terminologiens struktur og basale koncepter. Ydermere har kurset til formål, at sikre et fælles sprog og forståelse for begreber og koncepter, som mange organisationer oplever som essentielle i den digitale transformation.

Kursusudbytte
Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne:
• Definere service og forstå og forklare Service Management konceptet
• Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber
• Forstå de værdiskabende elementer i organisationens værdikæde.
• Forstå de omkringliggende parametre i den digitale transformation.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og proceskonsulenter som:
• Ønsker en grundlæggende forståelse af ITIL® 4 rammeværket, samt hvorledes det understøtter den digitale transformation
• Ønsker kendskab til et rammeværk, der understøtter den løbende forbedring af Service Management i organisationen
• Skal medvirke til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL
• Skal deltage i ITIL udviklingsprojekter eller forretningsudviklingsprojekter.
• Skal arbejde med ét eller flere af ITIL principperne.

Deltagerforudsætninger
Deltagerne skal være i besiddelse af en gyldig ITIL v.3 Foundation eksamen.
Bemærk, at kurset kan opleves som ganske intensivt.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 1-dags intensivt kursus. Kurset varighed er fra kl. 9.00-17.30 og bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.

Eksamen
Eksamen gennemføres sidst på dagen og er en multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål, alle med fire svarmuligheder. Da eksamen gennemføres på PC, er det vigtigt at medbringe denne. Krav til beståelse er 65% (26 rigtige), og du har 1 time til eksamen.  
Bemærk: Da eksamen, i skrivende stund, ikke er oversat til dansk, er det muligt at få 15 minutter ekstra, såfremt eksamenssproget ikke er dit modersmål. Du vil således kunne få op til 75 minutter til eksamen.
Ved beståelse opnår du en Foundation certificering samt adgang til My ITIL. På My ITIL vil du, i et år efter endt kursus, løbende kunne tilgå praktiske eksempler og guides til inspiration i dit arbejde med ITIL. Adgangen til My ITIL kan naturligvis forlænges efter udløb.
Læs mere om My ITIL her: https://www.axelos.com/professional-development/my-itil

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med implementeringen af koncepter og principper inden for ITIL domænet. Underviserne bistår endvidere ofte i optimeringsopgaver af eksisterende processer i både offentligt og privat regi og har således praktisk erfaring fra mange forskellige brancher. Undervisernes erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast, muliggør et fokus på den praktiske anvendelse af rammeværket ITIL.

Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk 

Læs mere