ITIL® Foundation

Grundkursus i ITIL Best Practice Lifecycle
Formålet med ITIL Foundation er at opnå en generel viden om ITIL Best Practice og IT Service Management livscyklussen.

Foundation er kort sagt grundkurset, som dækker alle IT Service Management discipliner på tværs af IT-afdelingen. ITIL er baseret på mange års undersøgelser af best practice i de mest effektive IT organisationer i verden, både offentlige og private.
Således er ITIL i virkeligheden ikke noget nyt, men en international standard for ”sund fornuft” inden for IT service management teori og processer.
ITIL er forkortelsen for IT Infrastructure Library, som er den mest udbredte IT Best Practice i verden. ITIL er leverandøruafhængig, public domain og skalérbar, og den er i dag en de facto standard.

Kursusmål
Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om ITIL terminologiens struktur og basale koncepter og forståelse for hovedprincipperne i ITIL Best Practices for Service Management.
Deltagerne kan ikke forvente, at kunne implementere ITIL på baggrund af et Foundation kursus uden yderligere vejledning eller mere dybdegående kurser.

Kursusudbytte
Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne:
 Definere service og forstå og forklare Service Management konceptet 
 Forstå Service Lifecycle og forklare mål og forretningsværdi for hver fase i livscyklen 
 Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber, hovedprincipper, modeller og diskutere nogle af de modsatrettede kræfter indenfor Service Management 
 Redegøre for bl.a. mål, omfang og roller i de 5 hovedprocesser og mål, koncepter og roller i 15 af de resterende processer
 Forklare Service Deskens rolle og mål m.m. og beskrive sammenfaldet med tre andre funktioner 
 Redegøre for og forstå nogle af Service Management rollernes ansvar, og at genkende resterende roller beskrevet andre steder
 Beskrive nogle generiske krav til en integreret Service Management teknologi.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og forretningsprocesejere som:
 skal have en grundlæggende forståelse af ITIL framework, og hvordan det kan bruges til at forbedre kvaliteten på IT Service Management i organisationen
 skal medvirke til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL
 skal deltage i ITIL udviklingsprojekter
 skal arbejde med én eller flere ITIL discipliner

Deltagerforudsætninger
Deltagerne skal have en generel viden om IT og forståelse for deres egen forretning. Kurset er desuden meget intensivt, og deltagerne skal afsætte tid til hjemmearbejde under kurset.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er alle tre kursusdage kl. 9.00-17.30.
Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.

Eksamen
Eksamen foregår på kursets sidste dag. Eksamen er en 1 times multiple-choice opgave med 40 spørgsmål på dansk.
Ved beståelse opnår du ITIL Foundation Certificate in IT Service Management.

Undervisere og sprog
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med ITIL implementering og optimering. Alle undervisere har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret.
Undervisningen foregår på dansk og kursusmateriale og eksamen er på dansk.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk