Peak Consulting Group»Kurser & uddannelser»KnowHow arrangement om Gevinstrealisering i programmer – Er det slutbrugerne der gør forskellen?

KnowHow arrangement om Gevinstrealisering i programmer – Er det slutbrugerne der gør forskellen?

Peak Consulting Group driver og faciliterer et gratis fagligt netværk, som hedder ”KnowHow”.
Formålet med vores KnowHow er at skabe et fagligt forum til udveksling af viden og erfaring samt diskussion af faglige problemstillinger.
Vores KnowHow er til gavn for dig, som arbejder i den offentlige eller private sektor.

Arrangementet afholdes den 25. oktober 2018, kl. 8:30 – 12:00

På dette KnowHow arrangement sætter vi fokus på, at Rigsrevisionen i juni 2018 offentliggjorde en beretning om Sundhedsplatformen.  Den indeholdt kritik af sundhedsplatformen men lignede også en kritik,der kunne leveres på mange andre store projekter og programmer. Forventede gevinster der ikke indfries, forandringer der undervurderes og en business case der langsomt udhules. På dette seminar tager vi fat på årsager til, at gevinstrealiseringen i store programmer og projekter ikke lykkedes. Vi vil et skridt dybere og sammen med deltagerne drøfte mulige løsninger og perspektiver og bruge denne indsigt til at pege på løsninger, der kan være vejen frem.

Programpunkter for arrangementet:

• Udfordringer ved store programmer og projekter
• Hvad er årsagerne til den manglende gevinstrealisering og hvad kræver det af nytænkning og ny adfærd
• Oplæg ved forskere, interessenter og Peaks konsulenter. Program følger

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser. Er der udsolgt, er du velkommen til at komme på venteliste.

Framelding

Du kan framelde din tilmelding vederlagsfrit indtil 8 arbejdsdage før start. Framelder du dig senere end 8 arbejdsdage før, skal du betale kr. 500 ekskl. moms.

Alle KnowHow arrangementer afholdes på Lyngbyvej 2, 2100 København.

Vi ser frem at kunne byde dig velkommen.