Leading SAFe

Scaled Agile Framework er et komplet framework til agil udvikling i store organisationer, som gør det muligt for også store virksomheder, såkaldte “Enterprises”, at få fordelene ved agil udvikling. Det indeholder elementerne til gennemførelse af store programmer i et agilt paradigme.

I SAFe er udviklingsenheden et “Agile Release Train” eller “ART”, som typisk består af 50-125 personer som planlægger, eksekverer og leverer software i en fælles, koordineret rytme.

Hvad får du med fra kurset
SAFe indeholder redskaber for den agile enterprise på både team, ART og Portefølje niveau.
Kurset danner basis for at kunne lede en enterprise agil transformation med SAFe.
Kurset giver en grundig indføring i SAFe og de underliggende principper: Lean Thinking, Change management og Product Development Flow.

Du vil lære hvordan SAFe danner en helhed, der på baggrund af principper og praksis giver fundamentet for en succesfuld agil transformation på enterprise niveau, herunder hvordan Portfolio planlægning, Agile Release Trains, SAFe ScrumXP og Agilt lederskab fungerer og praktiseres i en harmonisk enhed.

Kurset sætter deltagerne i stand til at
 Forstå hvordan Lean og Agile principper spiller sammen på enterprise niveau
 Anvende SAFe framework baseret på teoretisk forståelse og praktiske eksempler
 Forstå og anvende ledelsesprincipper, der fremmer produktivitet og motivation af vidensarbejdere i softwareudvikling”

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til direktionen, ledere og agile forandringsagenter, der har ansvar for et lean/agilt initiativ med SAFe.

Efter eksamen modtager du
 SAFe Agilist (SA) certifikat
 Medlemskab af Scaled Agile Academy i et år
 Adgang til det lukkede SA medlemsforum, downloads og invitationer til specielle arrangementer                                                                       

Kursusindhold
 Intro til SAFe  
 Lean Thinking – Et overblik over Lean Product Development Flow og Software Udvikling
 Agil udvikling i en enterprise kontekst. Fordele for forretningen
 SAFe  Scrum/XP. Gennemgang af den fundamentale udviklingsmetode på teamniveau og variationer heraf.
 Mekanismer til Enterprise koordinering og prioritering
 Det Agile Release Train: Produktionsenheden i SAFe. Sammensætning, planlægning og daglig praksis
 SAFe og Enterprise arkitektur. • Hvilken rolle har Enterprise arkitekter og hvordan integreres arkitektur i udviklingsflow’et
 Lean og Agil lederskab. Hvordan praktiseres og skaleres den gode ledelse

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk