M_o_R® Foundation - Peak Consulting Group A/S

M_o_R® Foundation

Kurset afholdes på engelsk, og du kan se kommende afholdelser og tilmelde dig her.

Risikostyring: M_o_R Foundation er et intensivt kursus, der har til formål at give dig omfattende kendskab til denne best practice-disciplin til risikostyring samt forberede dig til at bestå din M_o_R Foundation eksamen.

Kursusmål 
 Opnå indsigt i og grundig forståelse for M_o_R-metodens principper og processer
 Forstå hvilket udbytte organisationer kan opnå med M_o_R
 Opnå indblik i hvordan M_o_R-principperne kan understøtte god selskabsledelse
 Opnå kompetencer i at betragte risiko fra forskellige perspektiver: strategi, program, projekt og drift.
 Anvende en række risikostyringsteknikker på praktiske eksempler
 Bestå M_o_R Foundation eksamen

Kursusudbytte 
Ved at deltage i M_o_R Foundation kurset opnår du indgående kendskab til M_o_R-metodens principper, processer og teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og styre risici. Du opnår også indsigt i det udbytte, organisationer kan opnå ved at anvende risikostyring i et strategisk, program-, projekt- og driftsmæssigt perspektiv.

Deltagerprofil

Dette kursus er relevant for dig, hvis du eller din organisation ønsker en anerkendt og praktisk tilgang til risikostyring, baseret på best practice. Som leder eller medarbejder med fokus på risikostyring ønsker du en grundig forståelse af de forskellige aspekter af risikostyring samt den dokumentation, der bør udarbejdes.

Deltagerforudsætninger
Det vil være en fordel, hvis du har en vis forståelse for risici i din organisation, da du kan få til opgave at arbejde med egne eksempler på risici som en del af kurset.

Kursusforberedelse
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage en M_o_R-manual samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til M_o_R, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen
Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.
Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Alle tre kursusdage afholdes fra kl. 9.00-17.30.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori.

Kursusindhold
 Introduktion
Definition af risiko og risikostyring Identificering af typiske problemer omkring risikostyring og hvordan M_o_R kan bidrage til at løse dem
 M_o_R-principper
Overblik over de tolv grundlæggende M_o_R-principper Hvordan principperne understøtter god selskabsledelse
 M_o_R-processer
Detaljeret gennemgang af den procesmodel og livscyklus, der danner grundlag for M_o_R metoden.
 M_o_R-teknikker
Anvendelse af teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og implementere risikostyring samt sikre kommunikation og rapporterting
 M_o_R Foundation eksamensforberedelse
Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i M_o_R-manualen.
Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
Prøveeksamener

Eksamen
Kurset afsluttes med 45 minutters Foundation eksamen, der består af 45 multiple choice spørgsmål. For at bestå skal du have minimum 23 rigtig svar. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen og dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.
M_o_R Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til hver deltager om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Undervisere og sprog
Kurset afholdes med engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder
 Officiel M_o_R-manual: Management of Risk: Guidance for Practitioners
 M_o_R Foundation forberedelsehæfte
 Online adgang til M_o_R Knowledge Centre med quizzer og aktiviteter (på engelsk) Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 M_o_R Foundation eksamen
 Frokost, the og kaffe under kurset

Vil du vide mere?
Kontakt os på 3526 2880 eller kurser@peakconsulting.dk


Læs mere